Author Archives: Redaktion

Soc.dem. : Mangel på Fremtidens Varme Hænder

Soc.dem. : Mangel på Fremtidens Varme Hænder

Vores ældrepleje står overfor store udfordringer. Hvis vi ønsker en værdig hjemmepleje i fremtiden, hvor vi ved at antallet af ældre vil stige med årene, så er det nødvendigt at tilføre flere penge i de kommende år.

Unge skal diskutere regionspolitik på SOSU stv i Thisted

De unge skal på valgmøderne vælge mellem fire forskellige emner; sundhed, psykiatri, transport og uddannelse, som de skal debattere med hinanden og med kandidaterne.

Top