Drift af kurbad kalder på forandringer

Ankestyrelsen har vurderet, at Thisted Kommune ikke kan drive kurbadet i Sydthy, som den hidtil har gjort.
Gennem længere tid, har der været gang i en vurdering af, hvorvidt Thisted Kommune kan stå for driften af Sydthy Kurbad.
Spørgsmålet blev rejst i forbindelse med at Ankestyrelsen gennemgik materialet for regnskabsåret 2019. Styrelsen kontaktede kommunen i februar 2021 og bad om en udtalelse i forhold til lovligheden af driften af kurbadet i kommunalt regi.

– Vi har i hele kurbadets eksistensperiode vurderet, at der har været tale om drift, som en kommune godt må stå for, og det fremgik også af vores svar til Ankestyrelsen, da den henvendte sig i 2021, siger Tue von Påhlman, der er direktør for Social, Sundhed og Kultur i Thisted Kommune.
I forbindelse med Ankestyrelsens forespørgsel leverede Thisted Kommune nemlig argumentation for, at driften er indenfor det, der hedder kommunalfuldmagtens rammer.

– Der drives svømmehal og kurbadsaktiviteter af andre kommuner rundt omkring i landet. Hvor grænsen går mellem, hvad der er indenfor lovens rammer, og hvad der ikke er, er ikke tydelig, siger Tue von Påhlman.
Derfor har vurderingen fra Ankestyrelsen også været ventet med stor interesse i Thisted Kommune, og nu slår Styrelsen fast, at kommunen ikke lovligt kan drive Sydthy Kurbad i sin nuværende form.
Thisted Kommune accepterer naturligvis Ankestyrelsens vurdering, og har søgt om fristforlængelse ved Ankestyrelsen. Denne blev godkendt den 23. januar 2024.

Begrundelsen for fristforlængelsen er et ønske om at have tid til at lave en grundig analyse og vurdering af, hvilke muligheder der eksisterer for den fortsatte drift, og hvilken, der vil være den bedste for fremtiden.
– Nu er vi i gang med at finde den absolut bedste, samlede, fremtidige løsning for Sydthy Kur- og Svømmebad, for stedets brugere og for hele egnen, fastslår Tue von Påhlman.

Når mulighederne med fordele og ulemper er klarlagt, så vil de blive fremlagt til politisk behandling, og når politikerne i kommunalbestyrelsen har truffet en beslutning, så skal Ankestyrelsen orienteres.

Forfatter
Top