Fornuftigt regnskab fra Thisted Forsikring

I 2023 er det forsikringstekniske resultat i Thisted Forsikring på 30,8 mio. kr. mod 57,2 mio. kr. i 2022. Resultatet for 2023 er påvirket af, at selskabets ledelse og bestyrelse besluttede ikke at lave ekstraordinære præmiestigninger, selvom der var historisk høj inflation i 2022.
”I 2020-2022 havde vi nogle gode forsikringstekniske resultater, og som kundeejet forsikringsselskab vurderede vi, at det skulle komme kunderne til gode. Derfor valgte vi, at vi ville betale tilbage til kunderne ved at friholde dem fra ekstraordinære præmiestigninger. Beslutningen har naturligt medført, at den almindelige indeksering af præmierne i 2023 ikke dækker den inflationsstigning, vi har oplevet i skadesomkostningerne,” fortæller Henrik Lavesen og Brian Nielsen, direktører i Thisted Forsikring.

Resultatet er ligeledes påvirket af høje erstatningsomkostninger til vejrrelaterede skader. Ikke nok med at vi blev ramt af fire storme, så var 2023 også det vådeste år nogensinde, hvilket resulterede i væsentligt flere vejrligsskader end tidligere år. Derudover var der helt ekstraordinært ekstraudgifter på 4,4 mio. kr. vedrørende haglskader, på blandt andet biler og campingvogne tilhørende selskabets kunder, som var på
sommerferie i Italien.

Det ekstreme vejr har ramt mange af selskabets kunder, og de har i løbet af 2023 anmeldt omkring 24.000 skader i alt. Thisted Forsikrings to direktører understreger, at medarbejderne har ydet en kæmpe indsats, for at hjælpe kunderne gennem de svære situationer og skader på bedst mulige vis.
Det lokale forsikringsselskabs præmieindtægter er i 2023 steget med 24,2 mio. kr. I Thisted Forsikring tager man det som et udtryk for, at man passer godt på sine eksisterende kunder, og at selskabets fokus på personlig service, rådgivning og gode kundeoplevelser løbende tiltrækker nye kunder.
Investeringsafkast

Formålet med at drive investeringsvirksomhed er at skabe et afkast, der kan afdække de forsikringsmæssigehensættelser, øge selskabets egenkapital og bidrage til en stærk økonomi, der forhåbentlig kan komme kunderne til gode i form af konkurrencedygtige præmier.
”Investeringsafkastet efter forrentning af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde 38,5 mio. kr. i 2023 mod et tab på 52,6 mio. kr. i 2022. Resultatet er væsentligt bedre end forventet og anses som meget tilfredsstillende,” siger Henrik Lavesen og Brian Nielsen.

Forventninger til 2024
I 2024 forudser direktionen i Thisted Forsikring, at den positive udvikling i præmieindtægter vil fortsætte. Det skyldes blandt andet forventningen om en fortsat øget tilgang af kunder. Brian Nielsen og Henrik Lavesen fortæller, at det lokale forsikringsselskab forventer et forsikringsteknisk
resultat på niveau med 2023. De understreger dog samtidig, at det afhænger af hvordan vejrsituationen udarter sig i fremtiden. Det stigende antal vejrrelaterede skader gør, at Thisted Forsikring løbende følger situationen omkring prissætningen af selskabets produkter. I Thisted Forsikring er man dog, som lokalt og kundeejet forsikringsselskab, glade for, at man indtil videre har kunnet friholde kunderne fra ekstraordinære prisstigninger.
Investeringsafkastet forventes at blive lavere end i 2023, om end det forventes at lande på et fornuftigt niveau som følge af at renteniveauet er højere end i de foregående år.

Forfatter
Top