Morsø Forsynings direktør fratræder

Efter gensidig aftale med bestyrelsen, fratræder Vivian Schmücker Søndergaard sin stilling som direktør i Morsø Forsyningen.
Morsø Forsyning står overfor nogle store udfordringer indenfor klima og miljø i den nære fremtid, og parterne er enige om, at der her er behov for en anden profil i spidsen for
forsyningsselskaberne.
“Vi anerkender og takker Vivian for hendes store indsats i Forsyningen. Hun har gjort et massivt arbejde med at professionalisere og samle forsyningen, så virksomheden er klar til, hvad fremtiden bringer. Vi ønsker hende alt held og lykke i fremtiden”Vivian Schmücker Søndergaard har været ansat i Morsø Forsyning siden 2010, hvoraf de sidste 6 år har været som administrerende direktør. Hun har haft sidste arbejdsdag, og bestyrelsen går nu i gang med processen med at finde en ny direktør. Indtil en ny direktør er
fundet, er næstformand John Christiansen konstitueret direktør og Lars Holm daglig leder.

Forfatter
Top