Erhvervslivets støtte helt afgørende for udvidelsen af Rute 26

Den massive opbakning fra det lokale erhvervsliv har været en helt afgørende faktor i det 4 år lange tværkommunale arbejde for at trække trafikale investeringer på 760 mio. kr. til lokalområdet. Nu begynder planerne for øget fremkommelighed på Rute 26 at tage form, og også her er de lokale virksomheder meget interesserede i at fremme de bedste løsninger.

”Vi ved fra flere års målinger af erhvervsklimaet på Mors, at en bedre trafikal infrastruktur vejer tungt og fylder meget i de lokale produktionsvirksomheders hverdag”, siger erhvervschef Susanne Toftegaard Hansen, Morsø Erhvervsråd.

”Derfor har de lokale virksomheder på Mors fulgt arbejdet i den tværkommunale Komité for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 tæt. Virksomhederne har bakket op – også økonomisk – om indsatsen og har været med til at lægge pres på landspolitikerne. Christiansborg forstod heldigvis budskabet om, at det nordvestjyske område trafikalt har været forsømt og ikke har set betydelige investeringer siden åbningen af Sallingsundbroen. Infrastrukturaftalen afsatte 700 mio. kroner til udvidelse af Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund, og det kommer især de mange daglige pendlere og produktionsvirksomhederne her i området til at mærke positivt”.

Høringssvar: Vigtige emner

Morsø Erhvervsråd har indgivet høringssvar vedrørende de projektforslag, Vejdirektoratet har sendt i høring. Her peger erhvervsrådet på vigtige områder i prioriteringen af enkeltopgaverne i vejudvidelsen:

– Krydset ved Øster Jølby bør få særlig opmærksomhed i projektforslaget. Erhvervsrådet bakker op om Morsø Kommunes anbefaling af, at projektforslaget om ombygning af krydset i Øster Jølby med hankeanlæg får en høj prioritering.

”Et hankeanlæg vil have positiv effekt for både trafiksikkerheden og for den generelle afvikling af trafikken. Ikke mindst for pendlerne og de virksomheder, der dagligt sender lastbiler via Vestmorsvej og ud på Rute 26”, skriver erhvervsrådet i sit høringssvar.

– 2+1-strækninger vil øge fremkommeligheden og fjerne farlige situationer i forbindelse med overhalinger.

– Opmærksomhed omkring lukning af sideveje:

Erhvervsrådet bakker op om Morsø Kommunes anbefaling vedr. de planlagte lukninger af sideveje. ”Vi anerkender behovet for at lukke sideveje for at tilgodese fremkommelighed og trafiksikkerhed for den gennemkørende trafik på Rute 26. Men vi deler kommunens anbefaling af, at man nøje undersøger alle konsekvenser ved de enkelte lukninger for såvel de lokale virksomheder som borgere, inden der træffes en endelig beslutning”, hedder det i høringssvaret fra Morsø Erhvervsråd.

Forfatter
Top