Muslinge-direktør glæder sig over ministersvar

– Jeg er glad for at det er lykkes, at få ministeren i tale.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra administrerende direktør for muslingevirksomheden Vilsund Blue på Mors, Søren Tjørnelund Mattesen.

I går så han ingen anden udvej end via pressen at varsle en lukning af virksomhedens konservesfabrik i Nykøbing, hvilket i givet fald ville koste 15-20 medarbejdere deres job. Årsagen er, at muslingeindustrien er truet på grund af manglende råvareforsyninger.

Derfor har han både direkte og via lokale politikere, forsøgt at få fiskeriminister Mogens Jensen (S) i tale – men indtil nu uden held.

Et af de områder, Vilsund Blue A/S peger på kan løse problemer med manglende råvarer, er etablering af en produktion af yngel på lineanlæg. Ynglen udlægges herefter på kulturbanker i Limfjorden. I den nuværende lovgivning er bankerne begrænset til at være 15 ha og en person eller et selskab må maksimalt have 2 sådanne banker. Ynglen høstes i år 1 og kan derefter først fiskes op efter i år 2 eller 3.

– Derfor kræves der et større areal at lægge ynglen på, hvis det skal være rentabelt, udtalte Søren Tjørnelund Mattesen igår i en pressemeddelelse.

I en mail til LimfjordUpdate.dk skriver fiskeriminister Mogens Jensen bl.a. at:

– Jeg er altid lydhør overfor forslag fra erhvervet, og vi ser løbende på mulighederne for at udvikle fiskeriet i nye områder. Men det er vigtigt, at fiskeriet sker på et bæredygtigt grundlag – blandt andet gennem udarbejdelse af bestandsvurderinger.

Mogens Jensen skriver videre, at Vilsund Blue har inviteret ham på virksomhedsbesøg, og at man nu er i fuld gang med et finde en dato, der passer.

– Jeg ser frem til at kunne diskutere fremtiden for muslingeproduktionen i Danmark, og håber at der findes løsninger der kan sikre arbejdspladserne, lyder det fra Søren Tjørnelund Mattesen.

LÆS OGSÅ:

Nu svarer ministeren muslinge-direktør

Foto: Vilsund Blue

Forfatter

Related posts

Top