Nu svarer ministeren muslinge-direktør

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) svarer efter en henvendelse fra LimfjordUpdate.dk nu på den kritik, som tidligere i dag blev rejst i pressen af adm. direktør for Vilsund Blue A/S, som er landets største producent og eksportør af muslinger, Søren Tjørnelund Mattesen.

Han har nemlig råbt vagt i gevær og varslet en lukning af selskabets konservesfabrik i Nykøbing. Hvis det sker, reduceres den samlede medarbejderstab med 20% svarende til 15-20 medarbejdere.

Årsagen er, at muslingeindustrien er truet på grund af manglende råvareforsyninger.

Søren Tjørnelund Mattesen har både direkte og via lokale politikere, forsøgt at få fiskeriminister Mogens Jensen i tale – men indtil videre uden held.

Et vigtigt erhverv

Men nu forholder Mogens Jensen (S) sig altså til kritikken.

– Fiskeri og opdræt af muslinger er et vigtigt erhverv i Danmark, og derfor har vi en muslinge- og østerspolitik, som skal sikre den fortsatte bæredygtige udvikling af muslingefiskeriet og -produktionen, begynder ministeren.

Den tilgængelige råvaremængde i danske farvande er faldet fra 36.800 tons i 2014 til under 21.000 tons i 2019.

Et af de områder, Vilsund Blue A/S peger på kan løse problemer med manglende råvarer, er etablering af en produktion af yngel på lineanlæg. Ynglen udlægges herefter på kulturbanker i Limfjorden.

– Der er sat restriktioner på størrelserne af kulturbankerne, der gør det vanskeligt at drive disse på en økonomisk bæredygtig måde. For at dyrke yngel på liner, kræves investering i både og høstfartøj. Denne investering er forholdsvis stor og for at kunne forrente den kræves det, at man har kulturbanker, der er store nok til kunne lægge ynglen ud på, udtalte Søren Tjørnelund Mattesen tidligere på dagen i en pressemeddelelse.

I den nuværende lovgivning er bankerne begrænset til at være 15 ha og en person eller et selskab må maksimalt have 2 sådanne banker. Ynglen høstes i år 1 og kan derefter først fiskes op efter i år 2 eller 3.

– Derfor kræves der et større areal at lægge ynglen på, hvis det skal være rentabelt.

Inviteret på virksomhedsbesøg

Nu fortæller Mogens Jensen, der i øvrigt er født på Mors, at Vilsund Blue har inviteret ham på virksomhedsbesøg, og man nu er i fuld gang med et finde en dato, der passer:

– Jeg er altid lydhør overfor forslag fra erhvervet, og vi ser løbende på mulighederne for at udvikle fiskeriet i nye områder. Men det er vigtigt, at fiskeriet sker på et bæredygtigt grundlag – blandt andet gennem udarbejdelse af bestandsvurderinger, skriver Mogens Jensen i sin mail til LimfjordUpdate.dk

Han fortsætter:

– Vi er i gang med at se på reglerne på muslingeområdet, herunder regler for både opdræt og fiskeri, blandt andet under hensyn til at sikre råvareforsyning gennem den fortsatte udvikling af muslingeproduktionen. Der ses en stigende interesse for udlægning af kulturbanker, og Fiskeristyrelsen er ved at behandle en række ansøgninger om nye kulturbanker. Vi er også ved at udarbejde forslag til en ny forvaltningsmodel for hjertemuslingefiskeriet, slutter han.

LÆS OGSÅ:

Muslinge-jobs i fare på Mors

Foto: Keld Navntoft

Forfatter

Related posts

Top