Muslinge-jobs i fare på Mors

Muslingeindustrien er truet på grund af manglende råvareforsyninger.

Derfor varsler Danmarks største producent på området, Vilsund Blue A/S på Mors, nu lukning af selskabets konservesfabrik i Nykøbing. Hvis det sker, reduceres den samlede medarbejderstab med 20% svarende til 15-20 medarbejdere.

Varslingen kommer efter adm. direktør Søren Tjørnelund Mattesen både direkte og via lokale politikere, har forsøgt at få fiskeriminister Mogens Jensen i tale – men indtil videre uden held.

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen, der oprindeligt er fra Nykøbing er tavs omkring henvendelserne fra Vilsund Blue A/S. Foto: Keld Navntoft

– Udsving i forsyninger på grund af naturen er et grundvilkår i branchen. Men den væsentligste årsag til manglende forsyninger er ikke naturen, men lovgivningen og implementeringen af lovgivningen, påpeger Søren Tjørnelund Mattesen.

Den tilgængelige råvaremængde i danske farvande er faldet fra 36.800 tons i 2014 til under 21.000 tons i 2019.

Ny og miljøvenlig produktion skudt til hjørne
Et af de områder, Vilsund Blue A/S peger på kan løse problemer med manglende råvarer, er etablering af en produktion af yngel på lineanlæg. Ynglen udlægges herefter på kulturbanker i Limfjorden.

– Der er sat restriktioner på størrelserne af kulturbankerne, der gør det vanskeligt at drive disse på en økonomisk bæredygtig måde. For at dyrke yngel på liner, kræves investering i både og høstfartøj. Denne investering er forholdsvis stor og for at kunne forrente den kræves det, at man har kulturbanker, der er store nok til kunne lægge ynglen ud på, fortæller Søren Tjørnelund Mattesen.

I den nuværende lovgivning er bankerne begrænset til at være 15 ha og en person eller et selskab må maksimalt have 2 sådanne banker. Ynglen høstes i år 1 og kan derefter først fiskes op efter i år 2 eller 3.

Produktionschef Bent Svenningsen og adm. dir. Søren Tjørnelund Mattesen modtog i 2018 prisen “Den Gyldne Østers 2018”. Arkivfoto: Vilsund Blue A/S

– Derfor kræves der et større areal at lægge ynglen på, hvis det skal være rentabelt. Dette kan gøres ved enten at lade bankerne være større end 15 ha eller ved at lade personer og selskaber have mere end to banker. I den nuværende bekendtgørelse kræves det, at man skal have en licens til fiskeri for at høste og pleje en banke. Dette gør, at man enten skal være muslingefisker for at eje en banke eller indgå en aftale med en fisker for at kunne hente de muslinger, man har dyrket, lyder det fra Søren Tjørnelund Mattesen.

Han forstår ikke, at fiskeripolitikerne og ministeren ikke for længst er gået i gang med at få sat skub i udstedelsen af tilladelserne til kulturbankerne.

– Der er en del muligheder for forbedringer af lovgivningen. Men først og fremmest er der brug for, at der udstedes tilladelser, så erhvervet kan komme i gang. Der findes ansøgninger ,der har været under behandling i mere end et år uden afgørelse, understreger muslingedirektøren.

Forbud bør ophæves
Derudover bør de nuværende bestemmelser også gennemgås for på den måde at sikre et bedre og mere rationelt fiskeri, siger Søren Tjørnelund Mattesen.

– Der er et forbud imod at fiske om søndagen i Limfjorden. Muslinger, der skal leveres til kunder om mandagen, skal efter de nuværende regler fiskes om lørdagen, hvilket er et kvalitetsproblem. I alle andre danske farvande må der fiskes alle ugens dage, fortæller Søren Tjørnelund Mattesen.

Derudover er der forbud imod fiskeri i ni uger om sommeren i Limfjorden. Det forbud bør i Søren Tjørnelund Mattesen ophæves.

Forfatter

Related posts

Top