Thisted Kommune bør hjælpe til med flere elev- og lærlingeaftaler

Læserbrev af
Jens Otto Madsen (EL), medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted. 

Jan Fink Mejlgaard, socialdemokrat og kandidat til kommunalvalget i Thisted Kommune den 16. november, har haft et læserbrev her i Nordjyske den 11. september: ”Flere lærlinge og elever i Thisted Kommune”.

Her argumenterer Mejlgaard overbevisende for, at kommunen ikke blot skal hjælpe og servicere det lokale erhvervsliv, men også bør stille krav til erhvervslivet om, at man skal have elever eller lærlinge ansat, hvis man som virksomhed ønsker at byde ind på anlægsopgaver eller tjenesteydelser i kommunalt regi. Herudover skal der naturligvis stilles krav om, at arbejdet foregår på danske løn- og arbejdsvilkår, så man undgår social dumping, hvor folk – ofte udlændinge – bor og arbejder under kummerlige forhold.

Endelig foreslår Mejlgaard, at Thisted Kommune bør stille krav om kædeansvar, så hovedentreprenøren altid har ansvaret for, at tingene foregår under ordnede forhold – også hos underleverandørerne!

Hvis ikke aftalerne overholdes, skal kommunen kunne udskrive dagbøder, indtil løn- og arbejdsvilkårene er bragt i orden, ifølge Mejlgaard.

Et alt i alt godt og rimelig system som Jan Fink Mejlgaard forslår Thisted Kommune skal indføre over for virksomheder, der ønsker at byde ind på offentlige opgaver, for at skabe tilstrækkeligt med elev- og lærlingepladser og være med til at sikre så mange som muligt af bliver uddannet til faglært arbejdskraft i Danmark – erhvervslivet mener jo allerede nu, der er mangel uddannet arbejdskraft!

Nogen nem kamp for at ændre Thisted Kommunes elev- og lærlingepolitik bliver det nu ikke Mejlgaard.

For godt et år siden – i juni 2020 – fremsatte jeg på Enhedslistens vegne i kommunalbestyrelsen et lignende forslag. Alene Alternative, SF og Enhedslisten støttede mit forslag, mens de borgerlige ikke ville vide af det, og socialdemokraterne med borgmesteren i spidsen (!) mente, det var overflødigt!

Men jeg hilser da meget velkommen, at der nu i det mindste findes én socialdemokratisk kandidat, der sammen med venstrefløjen også vil føre den danske fagbevægelses retfærdige krav ind i byrådssalen.

Forfatter

Related posts

Top