Enhedslisten – det rette valg ud fra klima, velfærd til alle og borgerindflydelse

Læserbrev af Jens Otto Madsen, KV21-kandidat for Enhedslisten i Thisted.

I dag er der få dage til, at vi skal til stemmeurnerne. Jeg håber, at DU vil bruge din demokratiske ret og stemmer ved kommunalvalget på tirsdag den 16. november!

Jeg er spidskandidat for Enhedslisten Thy ved KV21. Jeg sidder i øjeblikket i Thisted kommunalbestyrelse, og håber også efter valget at gøre det i endnu en valgperiode – gerne da med forøget styrke! Jeg har fire voksne børn – tre døtre og en søn. Og så har 5 dejlige børnebørn. Jeg har boet her i skønne Thy i 22 år – kom hertil da jeg fik jobbet som rektor for Thy-Mors HF & VUC – og det har jeg bestemt ikke fortrudt.

Jeg har en overordnet vision om at gøre Thisted Kommune til mere solidarisk, klimavenligt, økologisk og demokratisk sted at bo og leve. En kommune, hvor der er lige og bedre muligheder for familier, børn og unge, ældre, arbejdsløse, handicappede og socialt udsatte.

Særligt er jeg optaget af at forbedre vilkårene for vores folkeskoler og børneinstitutioner, hvis rammer desværre har været under pres i lang tid. Folkeskolereformen har medvirket til, at presset på folkeskolens rammer har nået nye højder. Jeg vil kæmpe for kortere skoledage, flere to-lærer-timer og fokus på kvalitet af undervisningsindholdet frem for måling og testkultur.

Og daginstitutionsområdet – vuggestuer og børnehaver – skal have mere personale, så der plads til alle vores søde og forskellige børn. En netop offentliggjort undersøgelse fra BUPL Nordjylland – daginstitutionsområdets fagforening – sammenligner de nordjyske kommuner med hensyn til hvor mange vuggestuebørn og børnehavebørn en pædagog i gennemsnit var alene med i løbet af en dag! Thisted Kommune lå på henholdsvis 9,3 vuggestuebørn og 15,2 børnehavebørn. Alt, alt for høje tal som hurtigst muligt skal nedbringes.

Desuden vil jeg arbejde for et mere rummeligt erhvervsliv, som skal tilskyndes til at gøre plads til thyboere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Alle skal have mulighed for at være en del af fællesskabet – også ude på arbejdspladsen. Thisted Kommune skal have et stærkere samarbejde med lokale virksomheder, for at gøre bedre plads til de uudnyttede kompetencer, som folk uden for arbejdsmarkedet besidder. Og kommunale arbejdspladser må i den forbindelse gå forrest for at ansætte folk med forskellige fysiske, psykiske og sociale udfordringer i livet.

Endelig vil vi Enhedslisten give borgerne meget mere indflydelse via borgermøder og høringer – blandt andet inden for byfornyelse og eksempelvis placeringer af hoteller og vindmøller. Og så skal vi have ansat en uafhængig borgerrådgiver direkte under kommunalbestyrelsen, som kan hjælpe borgere, der har svært ved at forstå og/eller acceptere kommunale afgørelsen, med at udrede sagen og eventuelt klage videre i det offentlige system. Staten betaler i første omgang en sådan borgerrådgiver, så det nu vi skal have ansat en.

’Kommune’ betyder fællesskab – og sammen kan vi skabe et stærkt og solidt fællesskab.

Stem ved kommunalvalg den 16. november – og overvej om krydset ikke skal sætte ved Enhedslisten(Ø)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfatter

Related posts

Top