Det vil Enhedslisten i Thisted Kommune

Læserbrev af Jens Otto Madsen, KV21-kadidat for Enhedslisten i Thisted Kommune.

I Enhedslisten vil vi arbejde for at gøre Thisted Kommune til et mere solidarisk, demokratisk, økologisk og klimavenligt sted at bo og leve. Og vi vil bidrage til at skabe et alsidigt og udviklingsorienteret arbejdsmarkedet, hvor der er plads til alle.

Thisted skal gå forrest som klima- og energikommune. Det er ikke nok med flotte visioner – der skal konkret handling til, og det skal ske nu! Vi skal alle bidrage massivt til grøn omstilling i samfundet og øget biodiversitet. Med konkrete klimahandleplaner skal vi gå på jagt efter CO2-reduktioner i bygningers energiforbrug. Vi skal kildesortere vores affald og genbruge hvad bruges kan. Der skal øget fokus på grøn indkøbspolitik, bæredygtig transport/el-biler, og alle offentlige kantiner skal omlægges til økologisk og klimavenlig mad.

Kommunens daginstitutioner skal kvalitetsforbedres og hurtigst muligt løftes op på de reelle minimumsnormeringer, så der er tid og plads til alle børn – og samtidig skal der skabes et ordentlig arbejdsmiljø for personalet.

Den nuværende decentrale folkeskolestruktur skal bevares – skolerne skal have tilført flere økonomiske ressourcer så klassestørrelsen bliver på max 24 elever, flere to-lærerordninger, og der skal skabes mere rummelighed og udviklingsmuligheder.

Handicapområdet og misbrug forsømmes i Thisted Kommune. Voksenhandicappede og sentudviklede skal have meget mere hjælp og sikres egnede gode boliger. Også inden for ældreområdet skal der bygges nye, varierede og tidssvarende plejeboliger.

Vi siger som lokalbefolkningen i Vorupør nej til hotelbyggeri i strandkanten. Og vi siger også nej til byplanlægning a la Borgerskolen i Thisted. At bruge mere end 50 mio. kr. til et nyt jobcenter er vanvittigt, når almene velfærdsområder er nedslidte og utilstrækkelige! For Enhedslisten er det vigtigt, at borgernes ønsker og behov skal være udgangspunktet for ny byplanlægning – ikke investorernes ønske om at tjene penge.

Det lokale demokrati skal udbredes og inkludere alle borgere. Og vi skal snarest have ansat en uafhængig borgerrådgive, der kan hjælpe borgere, der har det svært med kommunale afgørelser. Staten betaler jo udgifterne i starten!

I Enhedslisten vil vi gøre en forskel i Thy. Vi siger ja til samarbejde, men holder fast i vore grundholdninger. Vi forpligter os fortsat på en aktiv, kritisk og konstruktiv indsats i kommunalbestyrelsen i tæt kontakt til thyboerne, men vi har brug for flere mandater.

Derfor synes jeg du skal overveje at sætte dit kryds ved Enhedslisten – liste Ø – tirsdag den 16. november!

Forfatter

Related posts

Top