Tag Archives: krænkelse

Ansatte skal beskyttes mod krænkende handlinger

Arbejdstilsynet er klar med en ny vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen, der også omfatter mobning og seksuel chikane. Arbejdsmarkedets parter har været inddraget i arbejdet og bakker op om den nye vejledning. Mange danskere bliver belastet psykisk af deres arbejde. Tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser er derfor løbende blevet styrket. Senest har

Top