Hver 5. kommunalpolitiker føler sig udsat for krænkelser

Krænkelser er et udbredt problem rundt om i kommunerne. Hver femte af de kommunalpolitikere, der har valgt at deltage i en undersøgelse, siger, at de har oplevet at blive udsat for krænkelser. Det viser undersøgelsen “Kommunalpolitisk barometer 2021” fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Som noget nyt er kommunalpolitikerne blevet spurgt om, hvorvidt de har oplevet grænseoverskridende adfærd eller krænkelser. Hertil svarer en femtedel, at de har modtaget stødende kommentarer om krop, udseende eller køn. Omkring fem procent har oplevet uønsket seksuel berøring i forbindelse med deres politiske virke.

Op mod 799 kommunalpolitikere har svaret. Det giver en svarprocent på 33.

Det er mange politikere, der har oplevet krænkelser. Men det er også et forventeligt antal, lyder det fra seniorforsker Rasmus Tue Pedersen. Han er en af forskerne bag undersøgelsen.

– Det bekræfter, hvad andre undersøgelser har vist: At chikane og krænkelser er et rigtig stort problem. Men 20 procent er 20 procent for meget, siger han.

De mange krænkelser er et demokratisk problem. Det kan afholde nogle fra at engagere sig politik, vurderer Rasmus Tue Pedersen.

Undersøgelsen viser, at det særligt er kvindelige politikere, som udsættes for krænkelser. 17 procent af kvinderne svarer, at de har modtaget uønskede billeder med sexistisk og seksuelt indhold. Det samme gælder for knap to procent af deres mandlige kolleger.

I dag er 67 procent af medlemmerne i kommunalbestyrelserne mænd. Kun en tredjedel er kvinder.

/ritzau/

Arkivfoto

Forfatter
Tags

Related posts

Top