Seniorboliger ja tak.

Læserbrev af Socialudvalgsformand Ida Pedersen, KV21-kandidat for Socialdemokratiet i Thisted Kommune

I Thisted kommune står vi overfor en demografisk udvikling, hvor antallet af ældre stiger med 32% frem mod 2030. Antallet af ældre over 80 år stiger med 70% i samme periode.

Det er en større vækst end landsgennemsnittet.

I forbindelse med et borgermøde om det gode ældre liv i Thisted kommune, blev der blandt andet snakket om flere ældrevenlige almene boliger.

En del nævnte ønsket om at bo i seniorbofællesskaber, hvor man har sin egen lejlighed, og har gode fællesarealer, hvor man kan være sammen med andre i samme livssituation som én selv.

Der er naturligt i takt med flere ældre en stigende interesse for seniorboliger og bofællesskaber.

Jeg mener, at vi skal i hele kommunen tænke seniorboliger ind i byplanlæg-ningen. Gode seniorboliger med balance mellem fællesskab og gode indivi-duelle løsninger

Boligen skal passe til den alder, hvor man er aktiv, men også til en senere livsfase, hvor man lever med små eller store funktionsnedsættelser.

Der skal være mulighed for en aktiv livsstil, men også for tryghed ved og kon-trol over eget liv, så vi oplever størst mulig livskvalitet.

Spørger man i målgruppen, hvorfor seniorboligerne er så populære, så er svaret, at de er et godt værn mod den ensomhed, som mange ældre frygter, og mange i dag lider under.

Mange seniorer søger boliger med færre forpligtelser med vedligehold og have, og nogle vil have mindre plads, efter at børnene er flyttet.

Det er vigtigt, at boligerne er indrettet, så de også er egnede til beboere med funktionsnedsættelser. Seniorer ser også på om der er let adgang til indkøb og transport.

Jeg mener, der i fremtiden skal være større fokus på boliger til ældre. Det skal tænkes ind i lokalplanerne.

Vi skal være med til at fremme og understøtte, at interesserede seniorer og boligforeninger kan etablere praktiske boliger til en fornuftig pris for at fremme det gode ældreliv.

Afsender.

Kommunalbestyrelsesmedlem (A).

Ida Pedersen.

Forfatter

Related posts

Top