Mere nærvær med selvstyrende teams

Læserbrev af Ida Pedersen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget Thisted kommune og KV21-kandidat.

 

Hvordan matcher vi fremtidens behov for nærhed og omsorg i ældreplejen?

Hjemmeplejen har store rekrutteringsudfordringer, og samtidig ved vi, at antallet af ældre stiger med 32 % frem mod 2030.

Ældreplejen er under pres og der er behov for at nytænke området.

Derfor har Thisted kommune søgt puljemidler til at udvikle og afprøve nye veje.

Der skal arbejdes på at organisere ældreplejen på en ny måde. Medarbejderne skal organiseres i mindre selvstyrende teams omkring en fast gruppe borgere.

I selvstyrende teams får alle mulighed for at bruge deres forskellige faglige kompetencer, med den enkelte borger som omdrejningspunkt.

Det betyder øget trivsel og tryghed for borgerne, og at de oplever en bedre kontinuitet.

Det handler om at udfordre vaner og strukturer, og kigge på, hvordan vi bruger ressourcerne på det væsentlige, nemlig nærvær og omsorg.

Det er nødvendigt, for at frigive tid til kerneopgaven, at al dokumentation granskes nøje i samspil med medarbejdere og ledere.

Dokumentation er godt, når det giver faglig mening og styrker kontinuiteten.

Med selvstyrende teams får medarbejderne friere rammer og større indflydelse på, hvordan de tilrettelægger arbejdsdagen. Det er vigtigt at vore medarbejdere udvises større tillid til deres faglighed. Det vil øge arbejdsglæden.

Gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø betyder, at medarbejdere har lyst til at arbejde i vores kommune.

Samtidig med at vi skal bedre arbejdsforholdene, skal vi også samarbejde om at styrke uddannelserne.

Vi skal tale fagene op, og vore medarbejdere skal have frihed at sætte deres faglighed i spil og faktisk gøre det, der har fået dem til at vælge faget til at begynde med.

Nemlig at give den ældre borger støtte og omsorg til at have en værdig alderdom.

 

 

Forfatter

Related posts

Top