Sats på moler og lystsejlere

Læserbrev af Poul Kristensen, KV21-kandidat for Socialdemokratiet på Mors

I debatten op til kommunalvalget, syntes jeg, at turismen har fyldt meget lidt. Det undrer mig, fordi den er særdeles vigtig for Mors. Jeg har 2 konkrete forslag, som jeg vil arbejde for, hvis jeg bliver valgt.

I forbindelse med valgkampen for 4 år siden gjorde jeg opmærksom på vigtigheden af udviklingen af Fossil- og Molermuseet. Det er noget, kun vi har – sammen med Fur. Jeg syntes, at der har været meget stille om planerne. Måske skyldes det en manglende tilbagemelding om muligheden for at blive optaget på UNESCO`s verdensarvsliste. Skaldyrene bruger vi på fornuftig vis mange penge på, men der er mange bud på skaldyrshovedstæder og festivaler. Moleret derimod kan vi (evt. sammen med Skive Kommune) tage eneret på – ovenikøbet på verdensplan. DET skal vi udnytte.

Jeg synes, vi skal i gang nu, uanset om det bliver som verdensarv, som en geopark eller noget, vi selv starter op. Jeg vil derfor, hvis jeg får lov, arbejde på, at vi indenfor de kommende 2 år får nedsat et sekretariat under museet. Vi kan så få sat gang i både etableringen af et nyt molermuseum og en egentlig oplevelsespark, hvor moleret og de fantastiske fossilfund skal gøres levende for både børn og voksne. Sekretariatet vil få til opgave både at planlægge det nye museum og gå i gang med at søge midler. Hvis der kan skabes et økonomisk råderum, vil jeg argumentere for at få det med i budgettet, så der allerede nu afsættes penge til medfinansiering. Jeg er sikker på, at en satsning på moleret, vil ændre udviklingen på hele Mors, men specielt på Nordmors med mange besøgende fra hele verden. Vi vil se et forretningsliv blomstre og forhåbentligt en øget bosætning

Et andet meget vigtigt tiltag er at udnytte det mekka Limfjorden er for lystsejlere. Den gode udbygning af vore havne, som er sket igennem de senere år, skal udnyttes til at tiltrække flere lystsejlere til Mors. De er på mange måder nogle af de bedste turister, som vi kan få på besøg. De er blandt andet flittige gæster i gågaden og på vore spisesteder. Alene i Nykøbing har lystbådehavnen ca. 3200 overnatninger, som vel svarer til ca. 8.000 besøgende. Hertil kan så lægges 1600 overnatninger i autocampere. Morsø Sejlklub & Marina arbejder lige nu på at bygge et nyt klubhus med endnu bedre servicefaciliteter. Lad da Morsø Kommune understøtte, så arbejdet hurtigere kan komme i gang og få endnu flere sejlere til at sætte kursen mod Mors.

Forfatter

Related posts

Top