Samme mand – nyt parti

For den 61-årige Poul Kristensen er lokalpolitik langt fra ukendt land.

Han sad i kommunalbestyrelsen på Mors for Demokratisk Balance i perioden 2014-17. Ved det kommende valg i november stiller han op igen – men denne gang for Socialdemokratiet.

At han nu har skiftet parti begrunder han selv med, at han altid har stemt socialdemokratisk ved folketingsvalgene og at hans far var aktiv i arbejderbevægelsen.

– Dybest set er jeg socialdemokrat. At have et landsdækkende parti i ryggen giver større muskler, end jeg tidligere har været med til, og det må være oplagt, at man som lokal valgt også forsøger at udnytte regeringen for at få mere hjælp til Mors, siger han i en pressemeddelelse.

Han er født i Solbjerg og har boet i Frøslev i 32 år, indtil familien i februar i år valgte at rykke til Nykøbing.

– Men jeg synes stadig, at Frøslev og omegn er et meget dejligt område med et aktivt foreningsliv, som jeg tror, jeg altid vil føle mig som en del af, siger han.

Netop landsbyudvikling har altid haft hans interesse.

– Måske fordi jeg selv er født og opvokset i en landsby. Jeg har altid følt, at der skal være lige muligheder for at bo godt og trygt og blive serviceret både i de større byer, men også derude hvor kragerne vender, siger han.

Poul Kristensen er uddannet registreret revisor og har suppleret med en HD i regnskabsvæsen og skattefaglige kurser. I næsten 25 år var han ansat hos Morsø Kommune, men i dag arbejder han i Skattestyrelsen, p.t. med base i Skive.

I snart 30 år har Poul Kristensen været formand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, og også på landsplan har han været med til at kæmpe de mindre varmeværkers sag med foretræde for udvalg i Folketinget og møder med folketingspolitikere..

På klimaområdet vil han styrke den grønne omstilling. Desuden ønsker han at styrke landsbyerne:

– De fleste landsbyer på Mors er trængte. Nogle er hårdere ramt end andre, men som kommune har vi en forpligtelse til at forsøge at beskytte alle landsbyer mod helt at sygne hen.

Forfatter

Related posts

Top