Oliver’s mor: – Det er en tynd redegørelse

Handicap- og psykiatriafdelingen i Thisted Kommune er nu færdig med redegørelsen af forløbet med den 3-årige Oliver Olesen fra Vorupør.

Det var formanden for Social- og Sundhedsudvalget Ida Pedersen, der på baggrund af en række artikler omhandlende familien Olesen’s langvarige kamp med Thisted Kommune, krævede en redegørelse.

Men redegørelsen er langt fra tilfredsstillende hvis man spørger Oliver Olesen’s mor, Natascha Olesen:

– Jeg synes at redegørelsen er tynd. Der bliver ikke redegjort for den situation kommunen flere gange har bragt os forældre i. Der er ikke lagt vægt på alle de gange vi har været tovholdere, og der er ikke redegjort for om kommunen kunne have handlet anderledes i vores situation, fortæller hun og fortsætter:

– Det eneste de beskriver i forhold til den kritik vi er kommet med er, at de har fuld forståelse for vores frustrationer.

Ingen kommentarer
Natascha Olesen havde gerne set, at forvaltningen havde redegjort for, om sagen kunne have været anderledes, hvis kommunen havde ageret på en anden måde.

I redegørelsen skriver Handicap- og Psykiatriafdelingen bl.a. til familien:

– Vi har fuld forståelse for jeres frustration, og at det som familie kan være en belastning, ikke at vide, hvad
der skal ske i den periode jeres søn bliver afklaret helbredsmæssigt og funktionsmæssigt, og inden der findes
det rette tilbud til Oliver.

Hverken formand for Social- og Sundhedsudvalget Ida Pedersen eller Lone Becker der er direktør for Beskæftigelses-, Social og Sundhedsforvaltningen ønsker at kommentere på kritikken fra Natascha Olesen, og dermed eller ikke på om kommunen kunne eller burde have handlet anderledes.

LÆS OGSÅ:

Oliver’s kamp mod Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top