Landsbyklynger med grøn omstilling som omdrejningspunkt?

Klimaforskerne er enige om, at tiden er inde til at sætte alle sejl ind for at begrænse skaderne som følge af de menneskeskabte klimaændringer. Alle bidrag er velkomne både store og små.

Hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker har man gennemført en grøn omstilling og kan i dag producere al varme som værende grønt og bæredygtigt. Der er gennemført en grøn omstilling på alle 4 værker, noget som forbrugerne har bakket op om, og i dag kan være stolte af.

Varmeværket vil dog gerne videre og blandt andet levere grøn varme til alle, men også på andre områder være med til at sætte en grøn og bæredygtig dagsorden. Værket forsøgte i september sidste år at lave et arrangement, hvor der blev sat fokus på grøn omstilling i lokalområdet. Arrangementet måtte desværre aflyses grundet manglende tilmelding, som formentlig kunne tilskrives Corona- pandemien.

– Nu prøver vi igen, og denne gang i en endnu mere spændende udgave, fortæller Poul Kristensen, formand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

Lektor Karl Sperling fra Aalborg Universitet vil på mødet, der finder sted i morgen, fortælle om, hvordan man kan være med til at øge værdien af det område, som vi bor i ved at sætte fokus på den grønne dagsorden, hvorefter formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard vil fortælle om, hvad den grønne omstilling kan betyde for udviklingen af landsbyerne.

Aftenen slutter af med 2 dialogrunder hvor mødedeltagerne får lov til at komme med indspark til, hvordan alle kan bidrage til den grønne omstilling i landsbyerne. Mulighederne vil være brede og der vil således blandt andet kunne tales om grøn omstilling af vores energiforbrug, skovplantning, affaldssortering, klimatilpasningsprojekter til regnvand, vådområder og rigtig meget andet.

– Det er tanken, at der i forbindelse med mødet tages stilling til, om man i en form for landsbyklynge skal arbejde videre med den grønne dagsorden, dette på tværs af eksisterende landsbyklynger og samarbejder. I tilfælde af at man ønsker at fortsætte, vil varmeværket gerne være med til at forsøge at søge midler hjem til projektet, ligesom man kan stille mødefaciliteter mv. til rådighed, fortæller Poul Kristensen.

Mødet finder sted ved Sydvestmors Kultur og Fritidscenter den 15. september fra kl. 16.30 til 20.30. Mødet er åbent for alle og det er gratis at deltage.

Forfatter

Related posts

Top