Læserbrev: Stop for lokal centralisering

Læserbrev af
Poul Kristensen (S), KV21-kandidat på Mors

Et nært familiemedlem gav mig for nogle år siden bogen Udkantsmyten skrevet af nuværende indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad. En på flere måder rigtig spændende og letlæst bog. Bogen indeholder citater/henvisninger til navnkundige lokalpolitikere som Egon Plejdrup Poulsen og Axel Korsgaard, så rent lokalt er vi godt med.

Én af teserne i bogen er at det ikke er korrekt at folk af egen drift flytter fra land til by. En centralisering som der er sket, er skabt af politikere, og der er ikke belæg for at skrive at den samme centralisering sker over hele Europa. Det har været et politisk ønske i Danmark at skabe centraliseringen.

Ovenstående finder jeg også kan sættes på helt lokale forhold, hvor der for efterhånden mange år siden på Mors blev udnævnt nogle centerbyer, og som med årene er blevet til at det kun er Øster Jølby og Vils som der satses på som egentlig udviklingslandsbyer.

Det er utrolig vigtigt at vi får stoppet det som nogen kalder dobbelt urbanisering, hvor vi landspolitisk råber op om at det kun er de store byer som får udvikling, og hvor vi selv lokalpolitisk flytter opgaver/arbejdspladser fra landsbyerne ind til Nykøbing. Vi er nødt til at satse på både land og by.

Vi har stadig ganske få kommunale institutioner liggende uden for Nykøbing, hvorfor det glæder mig meget at vi i valgoplægget for Socialdemokratiet på Mors siger klart fra overfor nedlæggelse af kommunale institutioner i den kommende valgperiode.

Vi vil således kunne frede institutioner som f.eks. Plejehjemmet i Hvidbjerg, Erslev Skole og den institution jeg selv har været med til at opbygge, Børnehaven Maigaarden i Frøslev.

Men husk næsten gang du møder en lokalpolitiker som siger ”vi kan ikke gøre så meget, for ingen vil bo her” at sige ”hvem er årsag til at det er sådan?”

Forfatter

Related posts

Top