Læserbrev: Ordentlighed

Læserbrev af
Ida Pedersenm (A), Social- og sundhedsudvalgsformand i Thisted kommune.

Jeg synes, at det er ærgerligt, at man kan få det indtryk, at vi i Thisted kommune har været mere restriktive end alle andre kommuner i forhold til besøg på vores plejecentre. Det er simpelthen ikke korrekt.

I Thisted Kommune har der i gennem flere uger været mulighed for kontakt gennem vinduer eller lignede, mens mange kommuner har haft lukket udearealer helt af for på-rørende. Så jeg finder ikke beskrivelsen ”meget restriktiv” passende. Vi har tværtom forsøgt at få hensynet til kontakt til at gå hånd i hånd med efterlevelse af de retningslin-jer, der er kommet fra myndighederne.

Løsningerne var forskellige, men kontakten var mulig på alle kommunens centre.

Det er en svær situation for beboere, pårørende og personale at agere i den nye virkelighed, men at vi er og har været mere restriktive end andre er ikke korrekt. Den opfattelse giver forståeligt nok frustrationer hos pårørende og beboere, og den forstærkes af, at lokale konservative politikere forsøger at score billige politiske points på situationen bl.a. på de sociale medier og i dagspressen. Senest er det Per Skovmose, der citeres for, at han ærgrer sig over langsommelig åbning for besøg til de ældre og en udtalelse om, at ”Det er sket 14 dage for sent ”.

Det er dårlig politisk stil, og efter min mening ikke at tage den nuværende situation alvorlig.

Der har været kommuner, der ikke ville afvendte KL’s anbefalinger og åbnede før, der forelå retningslinjer fra myndighederne, men det er min opfattelse, at de fleste kommuner – ligesom Thisted Kommune – har fulgt KL’s retningslinjer

For som det fremgår af sundhedsstyrelsen, bliver ” Beboere på vores plejecentre vurderet at være i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid -19, baseret på kombination af alder, en eller flere kroniske sygdomme og nedsat funktions- og aktivitetsniveau”.

Der skal ikke gambles med beboernes og personalets sundhed.

Så vi har i Social- og Sundhedsudvalget været enige om at følge hensynet til beboere, personale og sundheds-styrelsens anbefalinger. I forbindelsen med aftalen, der blev indgået i folketinget, blev der lagt stor vægt på at afvente sundhedsstyrelsens retningslinjer for at modtage besøg.

Og nu er det glædeligt, at vi nu kan tilbyde mere besøg med fokus på sundhed og sikkerhed for borgere, pårørende og personalet.

Forfatter

Related posts

Top