Læserbrev: Bevar Thy Teater som egnsteater

Læserbrev af
Jens Otto Madsen, Enhedslisten, kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted

Thisted Kommunes Erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget (EAKU) holder i dag, onsdag, udvalgsmøde. Her er et dagsordenspunkt om Thy Teater skal fortsætte som egnsteater i en kommende 4-årig periode fra 2021. I så fald skal der udarbejdes en ny ansøgning af Thisted Kommune senest 1. april 2020.

Kulturforvaltningen har udarbejdet 4 teatermodeller til drøftelse i EAKU – en med og tre uden et producerende egnsteater!

Jeg vil her stærkt opfordre EAKU til igen at vælge modellen med et producerende egnsteater. Alt andet vil være uforsvarligt! Det er der flere grunde til.

For det første har kultur- og teaterlivet i Thy i 2019 nydt godt af, at Thy Teater har modtaget 2.605.366 kr. i statslige tilskud. Kommunens driftstilskud til Thy Teater sidste år udgjorde 2.088.286 kr. Hvis vi tager 2019-statstilkuddet som gennemsnit i indeværende egnsteaterperiode 20117-2020 får Thy således tilført godt 10 mio. kr. Har Thisted Kommune ’råd til’ at dræne kulturen i Thy for så massivt et beløb? Jeg mener klart nej!

For det andet har thyboerne været meget tilfredse med Thy Teater – det vidner teaterets store besøgstal om, og det vidner de omkring 40 indsigelser, som alle byrådsmedlemmer fik tilsendt samme dag som kommunalbestyrelsesmødet afholdtes den 28. januar.

Det er rigtigt, at Thy Teater i indeværende egnsteaterperiode har været udsat for to såkaldte ’uvildige’ evaluering foranlediget af Statens Kulturfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Begge evalueringer er kritiske med hensyn til det kunstneriske kvalitetsniveau på Thy Teaters egenproduktioner og co-produktioner. Samtidig peger den seneste evaluering fra august sidste år på, ’at teateret mangler en reel kunstnerisk vision.’ Det skal der selvsagt rettes op på i 2020 ved at kommunen går langt stærkere ind i teaterets drift – herunder arbejder for en ny sammensætningen af teaterets bestyrelse så kompetencerne på det scenekunstneriske felt styrkes og egenproduktionen kommer i fokus.

Nu er det ikke usædvanligt, at mange af de godt 30 egnsteatre i Danmark får dårlige evalueringer – eksempelvis Vendsyssels Teater i Hjørring i 2015. Her var Hjørring Kommune dog ikke enig i kritikken, og siden har kommunen arbejdet ihærdigt på at få skabt et mere kvalitetsbetonet teater – og det er i sandhed lykkedes! Det burde Thisted Kommune også gøre …!

Og for det tredje og sidste punkt, så vil en lukning af egnsteateret i Thy svække Thisted Kommunes overordnede udviklingsstrategi gående ud på at vende befolkningstilbagegangen til en ny fremgang. Tilflyttere fra København, Århus, Odense, Aalborg og andre større byer lægger stor vægt på et rigt og mangfoldigt kulturliv – det samme gør nye børnefamilier. Derfor er det også progressiv erhvervspolitik at bevare og udvikle Thy Teater.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top