-Hvorfor skal vi vælge fjernvarmen?

Læserbrev af
Poul Kristensen (A), KV21-kandidat på Mors

Dette læserbrev er skrevet i min egenskab af socialdemokratisk kandidat til Kommunalbestyrelsen, og indholdet er ikke udtryk for holdninger som på alle områder stemmer overens med de holdninger som man har i bestyrelsen for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

I forbindelse med valgmødet i Vils kom der pludselig fjernvarme på dagsorden, borgmesteren nævnte muligheden for et fjernvarme Mors. Tanken om et samlet varmeværk på Mors er ikke fremmed for mig idet jeg tidligere selv offentligt har nævnt muligheden, og får jeg lov, vil jeg aktivt tage arbejdshandskerne på og være med til i kommunalbestyrelsen at få konkretiseret hvad der skal til for at få samlet de 3 varmeværker på Mors.

Men hvorfor er det så at vi skal vælge fjernvarmen, og ikke individuelle anlæg? Det er fordi den moderne fjernvarme i dag er grøn og co2 neutral, den er fleksibel med flere brændsler og dermed laves der prisbillig varme, det er også det teknologisk sikre valg, det er nemt, og endelig er man i fjernvarmen en del af et fællesskab hvor man løfter i fælles flok, og dermed gør det muligt at lave grøn omstilling i stor stil.

Som det har fremgået af flere debatindlæg de sidste dage vil det være oplagt at se på nye fjernvarme-områder på øen, mest oplagt er det selvfølgelig at få konverteret hele Nykøbing, og dermed få smidt de fossile brændsler olie og naturgas på porten. Men også de større landsbyer på Mors omfatter et potentiale hvor beboerne i Vils, Erslev og Ø. Jølby formentlig snart vil få mulighed for at forholde sig til om man ønsker fjernvarmen i byen. Der er også andre landsbyer som kan være interessante i forhold til fjernvarmen, men en vigtig lære er dog at man kun skal lave kollektive rørledninger hvor det giver mening.

På Mors er der flere oplagte muligheder for at producere kollektiv varme, for mig ser det optimale ud til at være at man i en varmepumpe udnytter varmen i det kloakvand som sendes til rensningsanlægget i Nykøbing, dette skal samdriftes med et biomasseanlæg (lokalt bæredygtigt) for at blive den optimale løsning. I Sindbjerg ligger der jo flere energianlæg, hvor man i et samspil mellem vindmøller, solceller og biogas vil kunne lavet et PtX anlæg som vil kunne lave brændstof, og hvor overskudsvarme vil kunne forsyne både Hvidbjerg og Nykøbing med varme. Dette kræver selvfølgelig et samarbejde med de private aktører som ejer anlæggene. Alternativt vil el direkte fra vindmøller eller solceller kunne drifte en varmepumpe og lave billig varme. Herudover vil løsninger med opsamling af overskudsvarme ved virksomheder, være oplagt i forhold til den grønne omstilling.

Som socialdemokrat går jeg meget ind for kollektive løsninger, og forbruger ejerskabet (demokratiske virksomheder) hvor vi løfter i samlet flok. Fjernvarmeområdet er en vigtig brik i den grønne omstilling på Mors, men ikke tilstrækkelig til at vi kommer i mål med 70% målsætningen så andre våben skal også tages i brug.

Forfatter

Related posts

Top