– Hvordan står det til med ”brug og smid væk-kulturen”?

Læserbrev af
Morten Bo Bertelsen (SF), medlem af økonomiudvalget i Thisted kommune.

I Nordjyske Medier den 18/2 2021 var det en artikel med overskriften: ”Nordjyske kommuner har fyret over 1000 ansatte”

Artiklen havde fokus på de nordjyske kommuners fyringer af social- og sundhedsmedarbejdere.

FOA-formand Mona Striib kritiserer fyringerne og udtaler i artiklen:

”Jeg er chokeret over, at det her finder sted i den målestok. Det strider mod al sund fornuft, når der er stor og stigende mangel på social- og sundhedspersonale i takt med, at vi bliver flere ældre borgere i samfundet, udtaler hun i en pressemeddelelse fra FOA.”

Endvidere udtaler Mona Striib:

Det ligner næsten en ”brug og smid væk-kultur”, hvor man slider ansatte helt i bund for så at skille sig af med dem. Det gør mig virkelig gal, siger FOA-formanden”

Disse udtalelser fik Thisted kommunes Social- og sundhedsdirektør op i det røde felt. Han udtalte sig til Nordjyske Medier den 20/2 2021 under overskriften: ”Et respektløst angreb”

Social- og sundhedsdirektøren er tydeligvis ikke tilfreds med udtalelserne fra FOA´s formand.

Med den voldsomme reaktion fik jeg den fornemmelse, at: ”sandheden er ilde hørt”. Derfor bad jeg også om, at få sagen belyst på det næstkommende Økonomiudvalgsmøde – den 24/3 2021.

Der var ikke flertal for at få sagen belyst. Ifølge Borgmesteren , vil det være i strid med ”den danske model”, at undersøge sagen nærmere . Det mener jeg, er en misforståelse.

Den ”danske model” handler om frivillige og kollektive aftaler (overenskomster) mellem arbejdsmarkedets parter, når det gælder løn og arbejdsforhold. Det skal selvfølgelig respekteres uden indblanding.

Der gælder særlige forhold, når man taler om den offentlige sektor. Vi er som Kommunalbestyrelse både arbejdsgivere for de ansatte, og så skal vi samtidig sørge for god service til borgerne.

Det er min opfattelse, at vi skal sørge for gode og trygge arbejdspladser for de ansatte, samtidig med at vi sørger for den bedst service til borgerne. Derfor er det også et politisk problem, hvis der er for stor udskiftning blandt de ansatte. Derfor er det også et emne, vi som politikere skal tage os af.

Derfor er det min klare overbevisning, at igangsætte en undersøgelse af den karakter, som jeg har forslået, ikke er i modstrid med den danske model – og det har jeg da også en forventning om, at fagbevægelsen er enig i.

Jeg kan simpelt hen ikke forestille mig, at f.eks. FOA vil mene, at det er i strid med ”den danske model”. Jeg kan ikke forstille mig, at fagbevægelsen vil have noget imod, at jeg som økonomiudvalgsmedlem (og offentlig arbejdsgiver) i Thisted kommune, ønsker at undersøge sagen nærmere.

Om Thisted kommune har en ”brug og smid væk kultur” må ind til videre stå hen i det uvisse – men der er noget der tyder på det. Eller sagt med Bob Dylans ord: “The answer, my friend, is blowin’ in the wind – The answer is blowin’ in the wind”.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top