Læserbrev: Nye hensigter for førtidspension i Thisted Kommune

Læserbrev af kommunalbestyrelsesmedlemmerne
Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
Morten Bo Bertelsen (F)
Jens Otto Madsen (Ø)

På tirsdag skal Thisted Kommunes Social- og sundhedsudvalg behandle kommunens politiske hensigtserklæring vedrørende førtidspension. Det sker som følge af, at folketinget i foråret 2018 vedtog en præcisering af reglerne omkring førtidspension og ressourceforløb i erkendelse af, at de regler, man havde fået lavet i 2013, var for stramme. 2013-reglerne resulterede i alt for mange udsigtsløse ressourceforløb for borgere, som aldrig ville komme tilbage på arbejdsmarkedet alligevel. Gennem årene har der været mange tragiske historier om, at der var flere borgere, som døde under ressourceforløb, end der var borgere som kom i job som følge af et ressourceforløb. Der er ulykkeligvis også borgere i Thisted Kommune, som er døde under ressourceforløb.

I det seneste års tid har vi gentagne gange kunnet læse historier i den lokale presse om frustrerede borgere, der er endt i årelange og uværdige sagsforløb uden afklaring, efter at de har ansøgt om førtidspension. Ud over de beretninger, vi har kunnet læse i pressen, er flere borgeres lignende fortællinger tilgået os og efterfølgende videresendt til den øvrige kommunalbestyrelse. Det er historier om mennesker med alenlange lister af kroniske lidelser som følge af arbejdsulykker eller sygdom, som bliver tvunget ud i sengeliggende praktik, fordi de ikke kan stå eller gå mere end en halv time ad gangen. Det er historier om mennesker, der har så nedsat funktion, at de må have hjemmehjælp, men som alligevel sendes i ressourceforløb. Det er historier om mennesker, der efter mere en 10 år som kastebolde i systemet endnu ikke har fået en afklaring på deres sag. Og det er historier om familier, som tyndslides eller går i stykker i de endeløse sagsforløb.

I sommer bad vi med afsæt i folketingets præcisering af reglerne og de mange lokale borgerfortællinger om at få taget den politiske hensigtserklæring fra 2013 op til ny politisk behandling i både Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget (EAKU) og Social- og Sundhedsudvalget (SSU). Det sker så nu, hvor SSU som det første af de to udvalg skal behandle et udkast til en ny hensigtserklæring på deres møde tirsdag. Og det er ikke et øjeblik for tidligt. Det er vores klare opfattelse, at der er hårdt brug for nye politiske hensigter på området, som forvaltningen kan arbejde ud fra for at sikre en bedre, hurtigere og mere smidig sagsgang og ikke mindst et mere værdigt forløb for de af vores medborgere, som af den ene eller anden grund er så langt fra arbejdsduelighed, at de ansøger om førtidspension.

2013-reglerne har i alt for mange tilfælde trådt almindelig sund fornuft og menneskelig værdighed under fode og sat borgeres liv under, hvad der føles som umyndiggørende administration. Og når mange af de medborgere, det drejer sig om, allerede i dag er på diverse sociale ydelser, som kun er få hundrede kroner fra, hvad de ville få som førtidspensionister, så giver det samfundsøkonomisk meget ringe mening, og medmenneskeligt slet ingen, at holde en mindre hær af sagsbehandlere beskæftiget med at holde disse borgere fra en førtidspension.

Kort før jul vedtog en samlet kommunalbestyrelse en politik for ’Sårbare voksne og ældres velfærd’. I den politik hedder det blandt andet at: ”Indsatserne skal være mindst muligt indgribende i respekt for borgerens selvstændighed og ressourcer og med fokus på, at borgeren er ekspert i eget liv.” Det er vores mål og sigte, at samme paradigme kommer til at gælde for den nye politiske hensigtserklæring for førtidspension i Thisted Kommune. Det er på høje tid.

Foto: Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top