Tværkommunalt stormøde om mulig reducering af oversvømmelser

Idag bliver borgmestre, embedsmænd og vandforsyningschefer fra syv nordvestjyske orienteret om en nyt projekt der kan være med til at reducere risikoen for oversvømmelser i den vestlige del af Limfjorden.

Projektet handler kort fortalt om en indsnævring af Thyborøn Kanal.

Indsnævres Thyborøn Kanal til blot 250 meter mindskes risikoen for oversvømmelser i Thisted, Vesthimmerland, Skive, Holstebro, Struer, Mors og Lemvig Kommuner betydeligt. Det viser en analyse konsulent-firmaet Rambøll har foretaget for de syv kommuner og vandforsyninger.

Indsnævringen vil ske ved at forlænge høfde 59 ud for Thyborøn og høfde 72 udfor sydspidsen af Agger Tange med cirka én kilometer. Samtidig uddybes sejlrenden til 13 meter fra de nuværende otte meter.

Færre oversvømmelser = besparelser
Analysen viser store fordele og markante besparelser i form af færre oversvømmelser og skader i de syv kommuner under og efter voldsomme storme som for eksempel Bodil og Egon.

Den samlede investering ved indsnævringen af kanalen anslås til 700 millioner kroner. Men der er mange penge at spare ved at forebygge skaderne ved voldsomme storme. Alene ved én såkaldt ”100-årsstorm” kan ødelæggelserne reduceres med flere end 900 millioner kroner.

Oven i ventes vandforsyningerne at spare minimum 100 millioner kroner ved lokale foranstaltninger. Desuden bliver der mindre besparelser på kystsikringer i kommunerne.

Rambølls analyse viser, at der ikke er umiddelbare ”bivirkninger” i form af negative konsekvenser for sejlforhold, fiskeri og landbrug eller andre erhverv ved en indsnævring af Thyborøn Kanal. Dog arbejdes der løbende med afledte konsekvenser.

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord
Projektet kaldes ”Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord” og er et delprojekt i det regionale projekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), der støttes af EU og Region Midtjylland udover de syv kommuner og vandforsyninger langs vestlige Limfjorden.

Første del af projektet er Rambølls analyse af effekten af en indsnævring af Thyborøn Kanal ved stormflod og afledte konsekvenser for vandmiljø, natur og økonomi.

Mødet idag, der finder sted på Isværket i Lemvig, er et status- og orienteringsmøde for borgmestre, formænd for kommunernes tekniske udvalg, bestyrelsesformænd for vandforsyningsselskaber samt kommunale direktører og projektmedarbejdere.

På mødet gennemgår Rambøll analysens konklusioner og anbefalinger.

LÆS OGSÅ:

Forslag: Indsnævr Thyborøn Kanal

 

Forfatter

Related posts

Top