Forslag: Indsnævr Thyborøn Kanal

I starten er februar er der inviteret til statusmøde med de involverede kommuner langs Limfjorden, i forhold til en eventuel indsnævring af Thyborøn Kanal.

Her skal den redegørelse, der er lavet omkring indsnævring af Thyborøn Kanal, så man på den måde kan imødegå oversvømmelser og høje vandstande i Limfjorden i de kommende år, gennemgåes. Forventningen er nemlig, at der i fremtiden vil komme flere storme og at vandstanden i Limfjorden vil stige på grund af klimaændringerne. Det skriver Folkebladet Lemvig.

Redegørelsen er udarbejdet i Coast to Coast Climate Challenge regi, og det er en rapport, der med tiden skal bruges til at overbevise Folketinget om, at det er nødvendigt at finansiere 750 millioner kroner på at indsnævre mundingen i Thyborøn Kanal fra én kilometer til 250 meter.

Foto: Thyborøn Havn

Forfatter

Related posts

Top