FGU Nordvest: Nordvestjyske kommuner er ved at finde den rette opskrift på de nye forberende grunduddannelser

FGU Nordvest melder ud i en pressemeddelelse, at kommunerne i Thisted, Jammerbugt og Morsø i samarbejde med de nye forberedende grunduddannelser er ved at finde opskriften på, hvordan grunduddannelserne skal foregå i praksis. Det er højt politisk prioriteret at hjælpe 50.000 udsatte unge videre i uddannelse og beskæftigelse, og direktøren fra FGU Nordvest, Ann Hvid Skouboe, håber nu, at den nye finanslov nu en gang for alle får skabt ro og sikkerhed om driften.

”Vi tror, vi er ved at finde opskriften med de nye forberedende grunduddannelser i Thisted, Jammerbugt og Morsø, så vi kan hjælpe flere unge videre til uddannelse og job”.

Sådan lød budskabet fra FGU Nordvest og de kommunale ledere og vejledere i de tre nordvestjyske kommuners ungeenheder (KUI), da de mødtes til workshop på Professionshøjskolen UCN i Thisted i august.

I Morsø kommune troede de knap, det var sandt, da de så, at der var en nedgang på 20 i antallet af udsatte unge, der bliver registreret som aktivitetsparate med en sag i jobcenteret. ”Det er ellers et tal, som har været meget konstant i mange, mange år”, fortæller lederen af KUI i Morsø Kommune:

”Jeg tror, FGU er begyndt at rokke lidt ved det ellers så konstante billede. Det er ikke godt for unge mennesker at hænge ret længe i jobcentrene. At komme ud i FGU’s nye uddannelsesmiljøer med andre unge mennesker er meget bedre”, forklarer Pernille Stouby.

Lederen af KUI i Jammerbugt Kommune, Signe Horsager, lægger ikke skjul på, at der nok har været nogle forestillinger på Christiansborg om, at målgruppen havde bedre forudsætninger, end de faktisk har.

I forlængelse heraf glæder direktøren for FGU Nordvest sig over, at det nye finanslovsforslag lægger op til at fjerne den uro, der har været om de nye forberedende uddannelsers økonomiske grundlag siden starten i 2019. “Så kan vi for alvor fokusere på det, som alting handler om: “Hvordan vi bedst hjælper de unge”, pointerer Ann Hvid Skouboe.

Og hvad er det så for en opskrift, de tre nordvestjyske kommuner brygger på? “ Vi skal have et stærkt og tæt samarbejde på tværs af alle involverede omkring de unge med personlig kontakt, respekt og tillid. Det kommer kun, hvis det bliver sat godt i system, lyder det samstemmende fra FGU Nordvests direktør og de kommunale ledere.

Som eksempler fortæller de, at der i Thisted Kommune jævnligt bliver holdt fælles konferencer, hvor situationen om hver enkelt ung bliver gennemgået, og at Jammerbugt Kommune i fællesskab med FGU Nordvest har købt psykolog bistand for at afklare situationen omkring særlige grupper af unge.

Som Signe Horsager siger: Vi kender hinanden personligt og taler sammen på tværs af systemer og organisation. Selv om hun blankt anerkender, at det kan være sværere i for eksempel de store kommuner at etablere lige så gode personlige flader, så bobler den hemmelige og jordnære, nordvestjyske opskrift alligevel lidt i luften omkring Limfjorden: At kende til hinanden. At tale godt sammen. At sætte det personlige samarbejde i system.

Foto: Pressefoto

Forfatter

Related posts

Top