Thy-Mors Energi køber sig ind i True Energy

Thy-Mors Energi, GEV og RAH har gennem deres fælles selskab RGT Holding A/S købt sig ind i True Energy med henblik på at kunne understøtte balanceringen af elnettene gennem forbrugernes adfærd.

True Energy arbejder for at gøre det nemt for kunderne automatisk at bruge strøm, når det er billigst og mest klimavenligt.

True Energy har udviklet en App der sikrer automatisk forbrug, når strømmen er billigst, og/eller mest klimavenlig. Udgangspunktet er automatisk forskydning af elbilers opladning til de timer i døgnet, hvor strømmen er billigst og mest klimavenlig. Samtidig kan elbilens batteri indgå i reguleringskraften af det samlede elnet i Danmark. True Energy er, med deres ”Big Battery”-koncept, de første med et decentralt system som er godkendt af Energinet til at deltage i balanceringen af det danske elnet.

Forskydning af forbrug, og balancering af elnettet, er nogle af de største udfordringer i forhold til de økonomiske konsekvenser af den grønne omstilling, og fortrængning af fossile brændstoffer. Det har været en af de afgørende faktorer for GEV, RAH og Thy-Mors Energi for at gå ind i True Energy.

Grøn omstilling med elbiler i fokus
Særligt store er mulighederne i True Energys opladning af elbiler, hvor du via app’en kan oplade bilen på den tid af døgnet, hvor strømmen er billigst. Dette kan kombineres med prioritering af opladning med grøn energi. Det samme gør sig gældende for opstart af hårde hvidevarer.

Jo flere biler der er med på dette, jo bedre og billigere fungerer det. Samtidigt opnår samfundet betydelige gevinster ved ikke at skulle udbygge elnettet i samme omfang som forventet, da vi kan undgå at lade elbilerne i de for elnettets kritiske tidspunkter, nemlig om morgenen og omkring spisetid. Dermed bidrager netop denne løsning til at udligne energiforbruget over døgnet og dermed den grønne omstilling.

– Der er ingen tvivl om, at forbrugerne både herhjemme og i udlandet vil den grønne omstilling. True Energys løsninger giver dem muligheder for at tænke og handle mere grønt i hverdagen – helt automatisk og uden besvær. Jeg er ikke i tvivl om, at det nye samarbejde vil hjælpe med at videreudvikle services og produkter, der vil komme både True Energy og de lokale selskabers kunder til gode, siger direktøren for True Energy, Charlotte Sand.

Hun bakkes op af bestyrelsesformanden for RGT Holding*, Robert Hove, som er begejstret for de fremtidige muligheder.

RAH, Thy-Mors Energi og GEV leverer el via elnet til andelshavere i Midt-og Vestjylland og har gennem deres respektive elhandelselskaber – goenergi og Samstrøm, mange lokale kunder. Disse kunder får nu del i det spændende samarbejde med store udviklingsmuligheder. Blandt andet vil kunderne snart kunne tilgå en App gennem goenergi og Samstrøm, hvor de kan få del i de grønne muligheder og besparelser.

Forfatter

Related posts

Top