Stor tilfredshed med skolerne under corona-krisen

Langt de fleste skoleelever og deres forældre har været glade for den måde, skolerne har håndteret den forandrede skolehverdag på under corona-krisen. Men eleverne savner deres kammerater og fritidsaktiviteter.

Det slår en spørgeskemaundersøgelse fra Aarhus og Syddansk Universiteter fast.

Forskere herfra tog i ugen inden påske temperaturen på den anderledes hverdag, der mødte skoleelever og deres forældre, da corona-epidemien tvang landet til at lukke ned.

Undersøgelsen er gennemført i seks af landets kommuner, og såvel store som små kommuner er repræsenteret, heriblandt Lemvig. Eleverne i 3.-9. klasse er blandt andet blevet spurgt om, hvordan den anderledes måde at være i skole på spiller ind på deres trivsel. Deres forældre har svaret på spørgsmål om skolens håndtering af situationen.

Savner kammerater og fritidsaktiviteter
Generelt viser undersøgelsen for alle seks kommuner, at eleverne ikke overraskende savner deres kammerater og fritidsaktiviteter. Og selvom det er samvær med kammerater og fritidsaktiviteter, eleverne savner mest, svarer over 60 procent, at de også savner samværet med deres lærere.

Undersøgelsen tyder på, at lærerne har knoklet for at opretholde både skolearbejdet og relationen til eleverne og deres forældre. I hvert fald viser tallene fra Lemvig Kommune, at mere end 80 procent af eleverne i det store hele ved, hvad deres lærere vil have dem til at lave hver dag, og mere end 2/3 svarer, at de har let ved at følge med i undervisningen. Hertil oplever et stort flertal af eleverne, at lærerne er opmærksomme på både deres skolearbejde og deres trivsel.

– Vi er naturligvis meget glade for, at så mange af vores elever med god hjælp fra deres lærere er landet fornuftigt i den anderledes skolehverdag, pointerer fagchef for læring ved Lemvig Kommune, Michael Laursen og fortsætter:

– Men det er helt essentielt, at vores dygtige lærere er særligt opmærksomme på det mindretal, der ikke trives i den nuværende situation.

Stor tilfredshed med håndteringen
Svarene fra elever og forældre i Lemvig Kommune afviger undersøgelse igennem ikke meget fra de andre kommuner. Men der er et område, hvor Lemvig og omegn adskiller sig fra gennemsnittet, nemlig når det handler om elevernes og forældrenes oplevelse af lærernes og skolens indsats. Her er Lemvig Kommunes elever og forældre generelt mere tilfredse med både lærere og skoleledelser. Fx mener næsten 75 procent af forældrene – mod et gennemsnit i undersøgelsen på 69 procent – at lærerne har håndteret situationen med stor dygtighed.

Det glæder Michael Laursen:

– Undersøgelsen bekræfter faktisk det billede, jeg i forvejen har af vores skoler og lærere. De har gjort et kæmpestort arbejde, og det er imponerende, at de på så kort tid har skabt klare rammer for undervisningen.

Forfatter

Related posts

Top