Små 10 millioner kroner i støtte til nordvestjyske turismeindsatser

Trods de økonomiske efterveer af COVID-19-nedlukningen er turismevirksomhederne i Nordjylland, langs Vestkysten og Limfjorden klar til kamp om turisterne.

Samtidig støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tre udviklingsprojekter i Nord- og Vestjylland og langs Limfjorden, der skal skabe omsætning og tiltrække udenlandske turister nu og i fremtiden, med i alt 9,75 mio. kr.

5 mio. kr. skal bruges på at fortsætte en tidligere international markedsføringskampagne, der rækker ud mod turister i Tyskland, Norge, Sverige og Holland.

På Jyllands vestkyst støtter bestyrelsen projektet ”Vækst og Værdiskabelse hos Vestkystens turismeerhverv – sammen og hver for sig” med 3,75 mio. kr. Projektet er et samarbejde på tværs af de tre nye destinationsselskaber langs vestkysten samt Dansk Kyst- og Naturturisme. Et af målene med projektet er at hjælpe 50 eksisterende turismevirksomheder – fx oplevelses- og overnatningsaktører, restauranter og caféer samt attraktioner og formidlingsorganisationer – med at tilpasse og videreudvikle produkter og service til turisternes krav og ønsker efter COVID-19.

Fisk luft og helt særlige oplevelser
Også langs Limfjorden agter det nye destinationsselskab Destination Limfjorden, som er et samarbejde mellem Morsø, Skive og Struer Kommuner, at rykke hurtigt i felten med projektet ”SOS – Start, overlevelse og samarbejde hos turismeerhvervet”, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter med 1 mio. kr.

Projektet tager afsæt i virksomhedernes behov og udfordringer efter COVID-19. Virksomhederne skal inddrages i nye netværk og samarbejder på tværs, hvor formålet er at videreudvikle og sammenbinde de unikke naturoplevelser og særlige styrker ved Limfjorden i Skive, Struer og Morsø Kommuner.

Oplevelserne skal serveres for turisterne på en ny og opgraderet måde for at imødekomme turisternes ændrede behov, forudser Kristina Lehmann Schjøtt, direktør i Destination Limfjorden:

– Vi tror, at vores gæster i fremtiden vil efterspørge nye oplevelser. Efter COVID-19 vil flere forvente mere plads omkring sig – fx på restauranter og til festivaler – og så tror vi på, at der kommer øget efterspørgsel efter oplevelser i vores natur, hvor der er masser af frisk luft og helt særlige oplevelser, siger hun.

Forfatter

Related posts

Top