Hvordan arbejder turistaktører med bæredygtighed?

– Hvordan arbejder turistaktører med bæredygtighed?

Det spørgsmål giver en helt ny undersøgelse fra Destination Limfjorden et godt bud på. Undersøgelsen har til formål at tage temperaturen på 15 turistaktørers arbejde med og tanker om bæredygtighed.

En af Destination Limfjordens vigtigste opgaver er at understøtte turismeaktørerne i at drive en sund forretning. For at kunne det, er der brug for viden og feedback fra destinationens aktører, som gør det muligt at tilrettelægge tilbud, der passer til aktørernes behov og markedets efterspørgsel.

– Tidens trend peger sammen med en række analyser på, at bæredygtighed bliver vigtigere både på samfundsplan og på individniveau. Gæsterne forventer kort sagt i stigende grad, at turistaktørerne også tager ansvar for at skabe en mere bæredygtig fremtid. Undersøgelsen giver konkret viden om, hvilke barrierer aktørerne oplever, hvilke initiativer de allerede har taget, og hvad de har brug for hjælp til, fortæller destinationsdirektør Kristina L. Schjøtt.

Aktørernes motivation er økonomisk gevinst
Lektor Henrik Sølvbjerg Pahus fra Dania Erhvervsakademi har læst undersøgelsens resultater og han udtaler:

– Det er lidt overraskende, at langt de fleste respondenter ikke kun ser bæredygtige tiltag som noget der handler om deres forretningsmodel. En stor del angav faktisk også, at de følte en moralsk forpligtigelse til at arbejde hen imod en mere bæredygtig forretningsmodel. Samlet set antyder virksomhedernes svar, at lysten og viljen er til stede, men at det i høj grad også handler om, at synliggøre den værdiskabelse som opnås.

Undersøgelsen viser, at de to største motivationsfaktorer for at arbejde med bæredygtighed, ligger i at opnå økonomiske gevinster og i at beskytte klimaet og miljøet.

67% svarer, at formålet med at arbejde med bæredygtighed er økonomisk gevinst ved fx at minimere spild og reducere energiforbruget. Samtidig siger 60 %, at formålet med at arbejde med bæredygtighed er at være mere beskyttende over for klimaet og miljøet.

Undersøgelsen er gennemført i foråret 2022. De 15 respondenter er fra Skive, Struer og Morsø Kommuner, som repræsenterer et bredt udsnit af branchen, hvor der både er svar fra hoteller, campingpladser, attraktioner, spisesteder, samt B&B og feriehusudlejning. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse.

Foto: Destination Limfjorden

Forfatter

Related posts

Top