Skal brugen af sprøjtemidler stoppes på kommunens arealer?

Læserbrev af
Jette Jepsen, medlem af kommunalbestyrelsen på Mors for Radikale Venstre.

Det er til stor glæde for Radikale Venstre, at Morsø Kommune har tilmeldt sig konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Tilmeldingen er dog med det forbehold, at kommunalbestyrelsen godkender tilmeldingen på tirsdag (6. april, red.).

Som en helt naturlig forlængelse af initiativet med at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune, har Radikale Venstre fremsat et forslag om at Morsø Kommune stopper brugen af sprøjtemidler på kommunens arealer. Forslaget skal også behandles på tirsdag. Det er et tiltag vi kan beslutte os for straks, som understøtter vores bestræbelser på at øge biodiversiteten, men også at sikre vores drikkevand.

Morsø Kommunes politik for anvendelse af sprøjtemidler er at man anvender ukrudtsbekæmpelsesmidler i begrænset omfang som er at man bruger sprøjtegift i bekæmpelsen af invasiv arter, som for eksempel Kæmpe Bjørneklo. Desuden anvendes bekæmpelsesmidler i byer på befæstede arealer (grusstier, flise-, chaussesten- og brostensbelagte arealer ). Der anvendes ca 90 liter sprøjtemidler om året.

Flere og flere kommuner melder ind som værende “giftfrie” på kommunale arealer. 6 ud af 10 kommuner i Danmark bruger sprøjtegift. Thisted Kommune er én af dem, som ikke bruger sprøjtegift, så også her er der erfaring at hente.

Radikale Venstre vil gerne at Morsø Kommune bliver en del af denne statistik. Det vil vise at vi går helhjertet ind i arbejdet på at sikre vores fremtidige natur og drikkevand på Mors.

Hvad konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune angår, så har Borgmesteren udtalt “-Nu går vi efter at vinde!”. Her er Radikale Venstre 100 % med. Vi gør mange ting, men vi kan gøre mere. Det betyder rigtig meget at initiativer for natur og biodiversitet er et projekt som løber på samme tid over hele Danmark. Jeg har en forventning om, at der vil komme et væld af gode ideer, som vi også kan bruge på Mors, men også at Morsø Kommune kan inspirere andre Kommuner.

Det giver desuden rigtig god mening at gå ind og arbejde for biodiversiteten og mere vild natur på Mors, på baggrund af rapporten fra Aarhus Universitet som viser at vores Kommune ligger lavt på kvalitet af natur, mangfoldighed af arter, særligt på rødliste arter – faktisk på plads 95 ud af 98 kommuner.

En anden kedelig statistik fra Dansk Naturfredningsforening i 2017 for Morsø Kommune er, at vi sammen med Lolland er den kommune hvor der bliver sprøjtet allermest med plantegift i hele Danmark. Det er gift for natur og biodiversitet – men også vores drikkevand i undergrunden.
Lad os starte hos os selv – i en helhjertet forsøg på at øge biodiversiteten ved at stoppe brugen af sprøjtegift på kommunens arealer.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top