SF’er om muslingefarme: – Limfjorden skal ikke industrialiseres

Flere steder i Limfjorden klager borgerne over muslingefarme. Nu vil SF vil give kommunerne retten tilbage til at sige stop for farmene.

– Limfjorden er vores allesammens og den skal ikke industrialiseres alene ud fra muslingefarmernes interesser. Derfor må det også bygge på en faglig vurdering, hvor vi udpeger de områder af fjorden som kan bære produktion. Om vi som kommune så vil have de muslingefarme bør i sidste ende være kommunens eget valg, siger Viggo Vangsgaard, der er spidskandidat for SF til næste uges kommunalvalg på Mors.

Han bakkes op af sin formand på Christiansborg, Pia Olsen Dyhr:

– Naboer til muslingefarmene kan jo se, hvad det gør ved fjordbunden og kysterne og vi skal tage deres bekymringer seriøst. Derfor vil vi have strammet lovgivningen omkring tilladelserne, så man lokalt kan sige nej til farmene, siger hun.

Muslinger lever populært sagt af at rense vandet for alger og organiske partikler fra døde planter og dyr. De vil derfor have en positiv effekt på vandkvaliteten og lysindfaldet hvis de befinder sig de rigtige steder og fx ikke danner føromtalte slamørkener og iltsvind på havbunden.

Men muslingefarme kan også risikere at medvirke til en forringelse af vandmiljøet og føre til udslip af klimagasser og miljøgifte fra havbunden. Det kan ske når der dannes et lag af muslingernes afføring. Nedbrydningen af muslingernes affald bruger ilt og når iltsvindet når et vist niveau frigives dels metan og lattergas, men også kvælstof som ellers var deponeret i havbunden kan frigives.

SF har nationalt plan stillet et beslutningsforslag om at ændre reglerne, så kommunerne selv kan beslutte, om muslingefarmene skal ligge langs deres kyster.

Foto: Per Bech/Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top