Selvisolation og test: Regeringen opruster smitteopsporingen

Regeringen styrker nu smitteopsporingen ved at udvide definitionen af, hvem der betragtes som nære kontakter.

Samtidig vil flere øvrige kontakter til en smittet fremover skulle tage en forebyggende test. Målet er at få brudt flere smittekæder med COVID-19.

De nye retningslinjer for smitteopsporing bygger videre på nationale og internationale erfaringer med opsporingen af nære kontakter indtil nu, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse:

– En effektiv smitteopsporing er afgørende for, at vi kan bevare kontrollen med epidemien, udtaler sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Definitionen af nære kontakter bliver udvidet. Personer, som i mere end 15 minutter har opholdt sig under 2 meter fra en person smittet med COVID-19, bliver i visse situationer nu anset for at være en nær kontakt.

– Når man er nær kontakt, er det meget vigtigt, at man går i selvisolation med det samme, fordi der er en øget risiko for, at man er smittet og det er afgørende for os alle, at man undgår at sprede smitten til andre, fortæller Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

– Derefter skal man have taget to test på bestemte tidspunkter.

Sådan udbygges smitteopsporingen
Definitionen på en nær kontakt udvides, så den også omfatter alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus i en af nedenstående situationer:

  • Der har været sang, høj tale, råb eller andre aktiviteter med kraftig udånding.
  • Der har været fysisk anstrengende aktiviteter
  • Ved ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

Øvrige kontakter, som under omstændigheder med øget risiko for smittespredning, har været i nærheden af en person, der har fået påvist ny coronavirus, skal testes.

  • Det kan f.eks. være i følgende situationer, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men:
  • Der har været langvarig kontakt i lukkede rum – f.eks. kontorfællesskaber.
  • Der er mange konstaterede smittede på samme sted og dermed risiko for ”superspredning”.
  • Der konstateres smitte i en forsamling med personer med risiko for et alvorligt COVID-19 forløb.

*Reglerne for test af øvrige kontakter gælder allerede på plejecentre, sygehuse og grundskoler.

Forfatter

Related posts

Top