Regeringen ønsker at forlænge fristen for “tempobonus”

Over hele landet arbejder minkavlere i disse dage side om side med myndighederne for at få aflivet de danske mink.

I den forbindelse er der fra flere sider udtrykt et ønske om, at få udsat fristen for aflivning af alle mink under tempo-bonus ordningen. Regeringen vil derfor rykke fristen fra den 16. til den 19. november 2020.

– Minkavlerne har ydet en fantastisk indsats, og uden deres samarbejde ville dette enorme arbejde ikke kunne lykkes. Den indsats vil regeringen gerne anderkende og sikre, at de sidste minkavlere får ordentlig tid til at få aflivet de sidste dyr, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Tempo-bonus ordningen betyder, at minkavlere får en bonus for hurtig aflivning af deres dyr. Beløbene i ordningen vil der ikke blive ændret på.

I de syv nordjyske kommuner, som lige nu er underlagt skærpede restriktioner, får minkavlerne 30 kroner per mink, de har aflivet inden den 9. november. I resten af landet modtager avlerne en tempobonus på 20 kroner, hvis de afliver minkene inden den 19. november.

Det vil kræve hjemmel i lovgivningen af udbetale tempobonussen. Regeringen forhandler i øjeblikket med Folketingets partier om erstatning til minkavlerne, herunder tempo-bonus.

Foto: Danske Minkavlere

Forfatter

Related posts

Top