Parkeringsbommerter får ingen konsekvenser

Det får ikke umiddelbart konsekvenser for Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) og 2. viceborgmester Meiner Nørgaard (DF), at de op til det kommunalvalget i sidste måned, parkerede hver deres bil på parkeringspladsen ved Morsø Kommunes administrationsbygning på Jernbanevej.

Parkeringerne var nemlig i strid med valgloven i forhold til valgagitation, fordi der på stedet kunne brevstemmes til kommunal- og regionsrådsvalget. Vælgere må nemlig ikke direkte eller indirekte kunne påvirkes i forbindelse med stemmeafgivningen.

Det var Pia Thorsen fra Enhedslisten, der havde klaget til valgsekretariatet. Klagen blev diskuteret på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde tirsdag aften.

Her blev en enig kommunalbestyrelse enig om, at parkeringerne ikke gav anledning til, at valget skulle gå om.

Pia Thorsen, der selv stillede op til kommunalvalget uden at blive valgt ind, kan nu -hvis hun ønsker det- klage over afslaget af sin klage til Indenrigs- og Boligministeriet.

LÆS OGSÅ:

Klager om brud på valgloven behandles på ekstraordinært møde

 

Forfatter

Related posts

Top