Enhedslisten er utilfreds: afslag på aktindsigt

Læserbrev:

Når en kommune skal lægge budget for det kommende år, laver administrationen et stort forberedende arbejde. Administrationen gennemgår tidligere regnskaber, budgetter, budgetopfølgninger og nye beslutninger, der kan påvirke udgifter og indtægter. Alle områder gennemgås for at finde muligheder. Det munder ud i et sparekatalog, reduktionskatalog, potentialekatalog, eller hvad de forskellige kommuner vælger at kalde det.

Når politikerne så skal forhandle budget, er det med udgangspunkt i sparekataloget. Vil de bruge penge på nye ting, skal der findes besparelser et andet sted. Og i de fleste kommuner skal der hvert eneste år findes besparelser af strukturelle årsager eller på grund af beslutninger om effektiviseringsprocenter. Således også i Morsø Kommune.

Sparekataloget er selvfølgelig af interesse for borgerne. Mange kommuner vælger derfor at lægge det offentligt ud på deres hjemmeside. På den måde kan borgerne se, hvordan politikerne prioriterer. Morsø Kommunes sparekatalog er ikke offentligt tilgængeligt. Du må ikke se det!

Men med offentlighedsloven i hånden kan man jo søge aktindsigt for at få lov til at se sparekataloget. Det har vi gjort. Enhedslisten Morsø vil nemlig gerne forholde sig til kommunens budgetlægning. Vi vil gerne bidrage til at prioritere, hvad pengene skal bruges til.

Vi må ikke se det. Vi har fået afslag på aktindsigt.

Når Venstre på Mors taler om åbenhed, så gælder det ikke for budgetlægningen. Det gælder ikke for det mest grundlæggende for vores kommune, nemlig hvordan politikerne vælger at bruge pengene, og hvordan de kunne være brugt anderledes.

Det må du ikke se!

Foto: Privatfoto

Forfatter

Related posts

Top