Paramedicinere vurderer borgere i eget hjem

De nordjyder, der ikke selv kan transportere sig selv til hospitalet, får nu hjælp af en af regionens paramedicinere, der vurderer, om borgeren skal indlægges på grund af COVID-19 symptomer, eller om borgeren kan blive hjemme.

De omtalte borgere skal dog først visiteres som normalt via egen læge eller lægevagten.

Det nye tiltag betyder, at paramedicineren kun skal køre ud til de patienter, der ikke vurderes akut indlæggelseskrævende af henvisende læge, dvs. kun i de tilfælde, hvor man kan være i tvivl om patienten er indlæggelseskrævende eller ej.

Paramedicineren har mulighed for at lave en klinisk vurdering af borgeren i hjemmet, og herefter i samråd med en læge på hospitalet vurdere, om patienten kan afsluttes på stedet eller skal bringes til hospitalet med en præhospital transport.

– Vi sætter nu vores paramedicinere ind, fordi vi har brug for at tage noget af trykket af på vores akutmodtagelser. Samtidig hjælper vi også lægevagten med at vurdere borgeren i eget hjem, siger den præhospitale lægelige chef, Poul Anders Hansen.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top