Region Nordjylland: Nyt psykiatri-byggeri er sikret økonomisk

Region Nordjylland oplyser i en pressemeddelelse, at regionen bliver fritaget for at skulle båndlægge 489 millioner kr. til byggeriet af Psykiatriens etape 2 ved det ny universitetshospital i Aalborg Øst. Dermed er økonomien sikret, og regionen letter presset på sin kassebeholdning.

Region Nordjylland er nu på helt sikker grund i et kommende psykiatri-byggeri ved Nyt Aalborg Universitetshospital, efter i flere omgange at have søgt og nu fået fritagelse fra samlet set at skulle deponere 489 millioner kr. til byggeriet af Psykiatriens etape 2, der opføres som et OPP-projekt.

De 489 millioner, som altså ikke skal båndlægges til byggeriet, dækker næsten den fulde byggesum. Entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, som har vundet entreprisen, skal bygge for i alt 500 millioner kr.

– Jeg er rigtig glad for, at vi slipper for den kæmpe binding af penge i OPP-projektet, og at vi nu med sindsro kan gå i gang med byggeriet af Psykiatriens etape 2. Det er en meget vigtig brik, at vi får flyttet Psykiatrien ud til Nyt Aalborg Universitetshospital i nye rammer, hvor sengepladserne samles, og der bliver et endnu tættere samspil mellem psykiatri og somatik, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

For OPP-projekter – partnerskab mellem en offentlig og privat aktør – gælder som udgangspunkt, at bygherre skal deponere et beløb svarende til byggesummen. Det er midler, som dermed er båndlagt og ikke kan bruges til andet.

Med fritagelsen, som er mulig via en puljeordning fra staten, lettes presset på Region Nordjyllands kassebeholdning.

– Hvis ikke vi havde fået fritagelse for at deponere det store beløb til OPP-projektet, ville det betyde en meget stor udfordring for regionens kassebeholdning. Hvis regionen kommer under minimumskravet for, hvad der skal være i regionens kassebeholdning, kan vi måske blive presset udefra til at foretage nogle uhensigtsmæssige opbremsninger. Nu har vi formået at skabe et råderum til fortsat selv at bestemme, siger regionsrådsformand Mads Duedahl.

Tættere samspil skal styrke psykiatrien 

Byggeriet af det ny psykiatrihospital i Aalborg Øst sker i to etaper. Første etape på 11.000 kvadratmeter er opført som et rent regionalt finansieret projekt. Det er indrettet til akutpsykiatri og retspsykiatri.

Etape 2 er på 19.000 kvadratmeter med entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S som OPP-leverandør.

Det betyder, at OPP-leverandøren både står for finansiering, projektering, etablering og udvendig drift og vedligeholdelse i 25 år.

Etape 2 omfatter de voksenpsykiatriske sengeafsnit, hele børne- og ungdomspsykiatrien med et helt nyt afsnit for spiseforstyrrelse. Desuden bygges en separat hospitalsskole, som er målrettet børn fra både somatikken og psykiatrien.

Det forventes, at byggeriet vil stå færdigt i 2025.

Foto: Pressefoto

Forfatter

Related posts

Top