Overvejer du at udskifte boligens energikilde? Få styr på overvejelserne og de rette godkendelser

Den nuværende energikrise med op til tredoblede priser har fået mange boligejere til at gentænke deres energikilde og energiforbrug. Mange boligejere er dog ikke klar over hvilke overvejelser, man bør gøre sig eller hvilke tilladelser, der kræves for at kunne etablere en varmepumpe, solceller eller en husstandsvindmølle. Danske BOLIGadvokater kommer med gode råd.

Energipriserne er på himmelflugt, hvilket skaber større efterspørgsel på de mere økonomisk fordelagtige, energirigtige og vedvarende energikilder blandt danskerne. Ifølge Folketingets nyligt vedtagne klimaaftale ”Delaftalen om mere grøn strøm 2022” skal omkring 400.000 danske boliger være uafhængige af gas, mens det er ambitionen at erstatte al konventionel gas med biogas inden 2030 samt afskaffe gas som energikilde fuldt ud i 2035.

”Inden årets udgang skal alle kommuner informere de ramte husstande om muligheden for at koble sig på fjernvarmenettet eller andre alternativer. Det er dog først i 2026, at politikerne vil præsentere mere konkrete initiativer og finansieringsmuligheder. Mange boligejere er dog allerede nu begyndt at skifte gasfyret ud, fordi de stigende energipriser påvirker privatøkonomien i så markant grad”, udtaler Niels Erlandsen, der er advokat og formand for Danske BOLIGadvokater. Han fortsætter:

”Der er heldigvis også mange husstande, der ikke er afhængige af gas, men den nuværende inflation gør, at de fleste boligejere overvejer deres energiforbrug en ekstra gang. Kan det betale sig at få jordvarme? Eller at installere en varmepumpe, solceller eller en måske husstandsvindmølle?”.

Hold hovedet koldt – vedvarende energikilder kræver mange overvejelser

At udskifte en dyr energikilde til noget mere energirigtigt kan virke som et let valg, men mange boligejere er ikke klar over, at der medfølger skærpede krav og regler til etableringen.

Solcelle- eller solfangeranlæg

Det kræver som udgangspunkt ikke tilladelse fra kommunen at opsætte solcelle- eller solfangeranlæg på taget af en privat bolig, men der skal altid tages hensyn til den gældende lovgivning. Særlige forhold kan medføre, at etablering af et solcelleanlæg kræver dispensation fra den gældende lokalplan, bygningsreglementet og/eller en arealtilladelse. Endvidere skal man både have fået tilsagn og en endelig afgørelse fra Energistyrelsen samt have tilsluttet sig et elnet, før solcelleanlægget kan tages i brug.

”Solceller producerer kun strøm i dagtimerne, hvor de fleste boligejere ikke er hjemme til at bruge den. Derfor vil det for mange være nødvendigt med et stort solcellebatteri, som kan lagre den producerede energi. Til gengæld er der en betragtelig økonomisk gevinst at hente ved et lavere energiforbrug og en stigning i husets samlede værdi’’, forklarer Niels Erlandsen, formand for Danske BOLIGadvokater.

Varmepumpe

Varmepumper er den mest populære energikilde i Danmark og findes i tre forskellige typer: jordvarme (væske til vand), luft-til-vand og luft-til-luft. ”I de fleste tilfælde vil man som boligejer kunne tjene investeringen til en varmepumpe hjem på kort tid grundet de store økonomiske besparelser på varmeregningen. En varmepumpe er en miljørigtig og holdbar løsning, som man tilmed kan få tilskud til via Energistyrelsens bygningspulje”, fortæller Niels Erlandsen fra Danske BOLIGadvokater.

En luftbaseret varmepumpe kan man sætte op uden yderligere tilladelse fra kommunen, mens det kræver tilladelse at etablere et jordvarmeanlæg. Disse skal ligeledes overholde kravene i Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg”.

Hvis jordvarmeanlægget erstatter et eksisterende oliefyr, skal olietanken sløjfes og afmeldes hos kommunen.

Husstandsvindmølle

Vindenergi er særligt populært i norden, hvilket har fået flere boligejere til at overveje en privat husstandsvindmølle. Der er dog en lang række krav forbundet med etablering af en husstandsvindmølle, som skal være opfyldt, før man som boligejere kan producere sin egen strøm.

’’Det første skridt er at indsende en anmeldelse til kommunen. Det kræver nemlig enten en landzonetilladelse eller en byggetilladelse alt efter hvor boligen er beliggende. Det er ligeledes en god idé at gå i dialog med kommunen om de gældende regler ved husstandsvindmøller’’, udtaler Niels Erlandsen, advokat og formand for Danske BOLIGadvokater. Han fortsætter:

”En husstandsvindmølle giver mange fordele – for eksempel billig vindenergi, men det er langt fra allemandseje. Det er praktisk talt umuligt at få tilladelse i en byzone og selv på landet kan der være politisk uenighed om, hvorvidt husstandsvindmøller passer ind i landskabet. Også frygten for støj og skygge afskrækker mange”, påpeger formanden for Danske BOLIGadvokater, Niels Erlandsen.

Forfatter
Tags ,

Related posts

Top