Erhvervsminister kickstarter nordjysk erhvervseventyr på Hanstholm Havn

Nu får det næste grønne erhvervseventyr CO2Vision sit blåstempel fra Christiansborg, når erhvervsminister Simon Kollerup (S) kommer til Hanstholm Havn.

Fredag d. 9. september markeres den nationale opbakning til Nordjyllands grønne væksteventyr med et besøg af erhvervsminister Simon Kollerup (S) på Hanstholm Havn, Nordsøkajen, 7730 Hanstholm, hvor han vil underskrive en national partnerskabsaftale for CO2Vision. En partnerskabsaftale, som sætter rammerne for udviklingen af erhvervsfyrtårnet i Nordjylland, og med denne i hånden sikrer vi, at de nationale rammer for arbejdet er på plads.

Nordjylland skal nemlig være international foregangsregion for fangst, anvendelse og lagring af CO2 – og vi er godt på vej. Med det politiske blåstempel har vi fået etableret den strategiske ramme for at kunne arbejde målrettet med vores CO2-reduktion i Nordjylland og sikre grønne arbejdspladser.

Dette markeres med besøg af erhvervsminister, Simon Kollerup, der sammen med hovedaktører bag CO2Vision underskriver en national partnerskabsaftale – en aftale, som lægger trædestenene for udviklingen af erhvervsfyrtårnet i Nordjylland frem mod 2025.

Mogens C. Gade, formand Erhvervshus Nordjylland, fortæller:

”Partnerskabsaftalen er et stærkt fælles fundament mellem den danske stat og region Nordjylland for at udvikle det grønne erhverv i Nordjylland og Danmark og gøre en indsats for at redde klimaet i verden.Vi har et velfungerende stærkt bredt regionalt konsortium, der allerede er i fuld gang med indsatsen, hvor de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden samt Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse følger indsatsen tæt, og hvor vidensinstitutioner som Aalborg Universitet og de nordjyske virksomheder er centrale aktører.

Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet (AAU) fortæller:

”For at løfte den grønne omstilling til stor, industriel skala er det afgørende med nye teknologier og kvalificeret arbejdskraft, der kan udvikle og anvende teknologierne i praksis. Aalborg Universitet har forsket i nye grønne teknologier i en lang årrække, og vi uddanner ingeniører, der er klar til at påtage sig opgaven i danske virksomheder. CO2vision er et eksempel på, hvordan vi sætter det i spil i et ambitiøst partnerskab, der samler erhvervsliv, forsknings- og udviklingsmiljøer samt politisk beslutningskraft. Det rummer enorme potentialer for den grønne omstilling og for dansk erhvervsliv.

Forfatter
Tags

Related posts

Top