Nye retningslinjer i forbindelse med fødsler

Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer inden for fødselsområdet, og det betyder en række ændringer i Nordjylland.

Kvinder, der skal føde på en af regionens fødeafdelinger, skal ud fra et forsigtighedsprincip testes, hvis de har symptomer på COVID-19. Dette er blandt andet hoste, ondt i halsen og feber.

Tilsvarende er det nødvendigt at tage forholdsregler i forhold til partnere, hvor der er mistanke om eller diagnosticeret COVID-19. Her må partneren i denne særlige situation afholde sig fra at komme på hospitalet og opholde sig hjemme, indtil vedkommende har været symptomfri i 48 timer. I en sådan situation kan den fødende medbringe en anden rask pårørende til fødslen.

Slut med hjemmefødsler
Som følge af Sundheds- og Ældreministeriets nye bekendtgørelse vedrørende begrænsninger af rettigheder på sundhedsområdet nedlukkes hjemmefødsler midlertidigt ifm. udbruddet af coronavirus.

Det betyder, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at få fødselshjælp i eget hjem i Region Nordjylland. Dette sker af hensyn til at sikre hensigtsmæssig anvendelse af sundhedsvæsenets ressourcer i denne ekstraordinære situation. Indstillingen påvirker dog ikke ø-ordningen.

-Det er en stor begivenhed, når man bliver forælder til et barn, og vi ønsker at gravide og fødende skal have den bedst mulige oplevelse, når et barn kommer til verden. Men på grund af udbruddet af COVID-19 er vi desværre nødt til at foretage en række ændringer inden for fødselsområdet, ligesom inden for andre områder i hospitalsvæsnet, og vi håber på forståelse for denne ekstraordinære situation, siger Thomas Larsen, lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland.

Ved spørgsmål kan gravide rette henvendelse til deres jordemodertilbud.

Forfatter

Related posts

Top