Nye løsninger skal sikre læge til alle

Region Nordjylland og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har sat sig sammen for at finde nye løsninger på udfordringen med at sikre praktiserende læger til alle. Samarbejdet har resulteret i et fælles forståelsespapir og et ønske om endnu mere samarbejde.

Parterne er netop blevet enige om i langt højere grad at undersøge muligheden for at etablere såkaldte licensklinikker. Målet er, at de skal tiltrække og fastholde praktiserende læger særligt i de områder, hvor der er udfordringer med at rekruttere og fastholde praktiserende læger.

En ”licensklinik” er en klinik, hvor den praktiserende læge arbejder under overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO, men hvor regionen bistår lægen med lokaler, personale og IT. Det betaler lægen så regionen for.

Region Nordjylland og PLO-N blev på et dialogmøde ligeledes enige om, at parterne i en fælles indsats fremover skal være opsøgende og informere både praktiserende læger og yngre læger om mulighederne for at arbejde i licensklinikker.

Det kan eksempelvis være yngre læger, som ikke er helt afklaret om, hvorvidt de ønsker at nedsætte sig i egen praksis, og derfor i en tidsbegrænset periode får muligheden for at få erfaringer med at drive praksis efter overenskomstens regler og honorering.

Det kan også være et tilbud til læger, der nærmer sig pensionen og i den fase får mulighed for dels at blive aflastet og dels får mulighed for at introducere kommende praktiserende læger til arbejdet. Det kan ske ved eksempelvis sammenlægning af mindre klinikker eller sikring af generationsskifte, hvor de nye læger ønsker en licensaftale.

Parterne er også enige om, at licensklinikker kan bidrage med uddannelsespladser, når der aktuelt skal etableres betydeligt flere uddannelsesstillinger i almen medicin.

Flere værktøjer til sikring af lægedækning
Region Nordjylland og PLO-N ønsker sammen at understøtte og afsøge alle muligheder for at understøtte fastholdelse og rekruttering indenfor overenskomstens rammer.

I visse geografiske områder er det i perioder ikke muligt at sikre borgerens adgang til egen læge via de muligheder og redskaber, der eksisterer i overenskomst om almen praksis. I disse tilfælde er det regionens ansvar at sikre borgerne adgang til et alment medicinsk lægetilbud i nærområdet via oprettelse af udbudsklinik eller regionsklinik.

Både Region Nordjylland og PLO-N vil følge udviklingen i antallet af praktiserende læger i de kommende år og vil i fællesskab overveje yderligere indsatser, hvis ikke udviklingen går i den rigtige retning.

Forfatter

Related posts

Top