Læserbrev: Vi har alle ansvar

Læserbrev af 
Ida Pedersen, Formand social – og sundhedsudvalget i Thisted kommune og
Henrik Gregersen, Næstformand social- og sundhedsudvalget i Thisted kommune

Vi har en fri presse, heldigvis, men hvor går grænsen, når den frie presse i sin jagt på sensationen og scoo-pet, rammer en uskyldig befolkningsgruppe eller et personale, som ikke kan forsvare sig?

Vi har på det sidste synes vi, set flere eksempler på sensationsjournalistik i vores lokale dagblad (Thisted Dagblad/Nordjyske, red.), som er den kulørte presse værdig.

Vi tænker her især på bladets jagt på dårlige historier blandt andet fra ældreplejen i både Ålborg og Thisted kommune.

Her har vi på set overskrifter som,” Pårørende informeres ikke, Jytte blev straffet for at åbne munden, Uhumsk og ingen mad” og mange andre lignende.

Påstande, som et personale ikke kan og må imødegå.

Gang på gang jagter man sensationen og giver spalteplads i disse ulykkelige men desværre også af og til, uundgåelige sager, som man kun kan få et ufuldstændigt billede af, da de udskældte er forhindrede i at give deres version.

Det er for os at se, ikke værdigt for en ansvarlig presse!

Lad os lige citere chefredaktør Søren Christensen fra den 22. dec. 2019.

“Medierne har et kæmpe ansvar. Også for at skabe balance i fortællingerne og i verdensbilledet. Er det hele nu så elendigt. Er det ulykker det hele?

Jeg tror ikke på det. Men jeg tror på, at sådan nogle som os også skal kunne – vi har faktisk en pligt til at – lede efter og finde de positive historier, den positive energi og de gode eksempler. Ikke kun hullerne i osten, selvom det er noget af det første, vi lærer i journalist-faget: Der er altid nogen, der skal ned med nakken, og den endelige kroning kommer den dag, du kan få en minister til at gå af.“

Det ligger socialudvalget meget på sinde, at vi skaber så gode arbejdsforhold og mest mulig kvalitet i ældre-plejen ud fra de givne økonomiske og rammer, som også udstikkes fra Christiansborg, men denne sensati-onsfremgangsmåde kan også være med til at sætte en personalegruppe i skammekrogen. Et personale, som knokler for at give den bedst mulige pleje og leve op til kvalitetskravene.

Vi kan derfor stille spørgsmålene:

Er pressen medansvarlig når denne personalegruppe giver op eller bliver syge af stress efter de ensidige angreb?

Er pressen medansvarlig når det bliver stadig vanskeligere at rekruttere og fastholde plejepersonale, på grund af den usikkerhed og utryghed, som artiklerne skaber?

Vi er godt klar over, at pressens job også er at beskrive oplevelser og historier, både kritiske, positive og også at vurdere politiske beslutninger, men vi vil gerne appellere til ordentlighed og respekt for de mange medar-bejdere, der yder en positiv indsats for at give borgerne et godt hverdagsliv.

Med ønske om et godt og konstruktivt nytår.

Henrik Gregersen. Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top