Læserbrev: Retningen er sat!

Læserbrev af
Hanne Korsgaard (A), Regionsrådsmedlem, Region Nordjylland og
Ida Pedersen (A), Kommunalbestyrelsesmedlem, Thisted kommune.

Statsminister Mette Frederiksen har i sin nytårstale slået fast, at der skal være tilbud i nærmiljøet. Hun siger, at vi skal have velfungerende provinsbyer og levende landdistrikter. Allerede nu er det vedtaget at åbne 20 nærpolitistationer i hele landet, og der lægges op til, at flere unge skal kunne uddanne sig der, hvor de bor.

En ny velfærdslov skal skabe velfærd i hele landet indenfor flere områder.

Det er afgørende, at der fokuseres på at gøre op med ulighed i sundhed, og geografiske forskelle. En velfærdslov kan netop bidrage til mere lighed i vores samfund. At borgerne oplever, at mange tilbud kan løses lokalt i ens nære omgivelser tæt på familie og venner giver tryghed og kan være medvirkende til, at tingene lykkes bedre. Det gælder indenfor uddannelsesområdet, men det gælder også, hvis du er syg og skal behandles. Derfor skal vi her i yderområder glædeligt tage imod, at der både tænkes i nærhed, men også at økonomien forhåbentlig kan følge med.

En velfærdslov hænger meget sammen med en kommende sundhedsreform. En reform der gerne skulle tage højde for den demografiske udvikling med flere ældre og flere patienter med multisygdom. Det stiller nye krav til tilrettelæggelsen af både den akutte og den mere langsigtede sundhedsindsats. Det er afgørende, at vi fastholder et velfungerende akutsygehus i Thisted, så borgerne oplever at få den nødvendige akutte hjælp i nærområdet.

Statsministeren nævner også i nytårstalen, at der skal sikres lægedækning til alle. Som det er nu, har mange danskere ikke mulighed for at få deres egen praktiserende læge. Dette gælder især i flere yderområder. Der spores dog en vis optimisme flere steder. Der bliver uddannet flere læger i almen medicin, og der kan fra Regionens side ydes støtte til etablering eller overtagelse af klinikker. Flere steder danner yngre læger fællesskaber, som både arbejdsmæssigt og familiemæssigt, kan gøre det mere attraktivt at etablere sig

Opbakning fra såvel hospitalsmiljøer og lokalmiljøer bidrager også væsentligt til denne positive udvikling.

Der er mange positive tiltag i gang på velfærdsområdet, og retningen er nu sat for en videreudvikling -også af landdistrikterne.

Forfatter

Related posts

Top