Læserbrev: – Man kan ikke ændre fakta

Læserbrev af
Pia Thorsen, spidskandidat kv21 Enhedslisten Mors

Diskussionen om hvad der er natur, og hvad der ikke er natur er meningsløs. Jeg nyder også synet og ikke mindst duften af en blomstrende rapsmark. Det giver til gengæld mening at diskutere, hvilken slags natur vi vil have.

Derfor skal vi prøve at forstå, hvorfor forskere og Danmarks Naturfredningsforening laver Naturkapitalindekset. Naturkapitalindekset forsøger ikke at afgøre om noget er natur eller ej. Det siger noget om, hvilken type af natur, der er bevaringsværdig. I Morsø Kommune placerer vi os som bundskraber på plads nr. 95 blandt landets 98 kommuner.

Det er vigtigt at sætte sit natursyn ind i en større sammenhæng, fordi en mangfoldig og rig natur er afgørende for al liv på jorden.

Naturkapitalindekset vurderer naturens værdi for de rødlistede arter. De rødlistede arter er dyr eller planter, der er i risiko for at uddø og forsvinde helt, fordi økosystemets balance bliver forskudt af menneskers indgriben. Det er det biodiversitet handler om!

Biodiversiteten er helt afgørende for vores fremtid, fordi en stor artsrigdom er med til at bevare økosystemerne. De giver os råvarer, rent vand, føde, medicin, energi og beskyttelse mod oversvømmelser, storme og erosion.

Selvom det åbenbart er svært for nogle politikere at forholde sig til de langsigtede konsekvenser af fortsat at dyrke jorden med vidtstrakte sprøjtede og gødede marker med kun en enkelt afgrøde, er vi nødt til at tale om, hvordan vi skaber et bæredygtigt landbrug i balance med den vilde natur.

Skal vi absolut have 74% dyrket areal i Morsø Kommune? Eller skulle vi hellere kigge på mulighederne for at udvide den vilde natur?

Hvis vi vil gøre noget for biodiversitetskrisen, og det mener jeg, at vi skal – også på Mors, så må vi arbejde for at skabe større sammenhængende økologiske områder. Områder hvor rødlistede arter har mulighed for at leve og udvikle sig, områder hvor naturen kan være vild.

Fakta er, at vi har meget lidt vild natur med artsrigdom på Mors!

Forfatter

Related posts

Top