Læserbrev: Et ikke-eksisterende problem

Læserbrev af
Meiner Nørgaard, (DF), medlem af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune.

Der har været en del debat om emnet “Flertal i Kommunalbestyrelsen”.

Det seneste læserbrev fra de Konservatives Thomas Jensen, er lidt misvisende i forhold til virkeligheden. Med hjælp fra bla. de Radikale forsøges det at opfinde et problem, der ikke er tilstede i virkeligheden.

Man forsøger at få det til at fremstå som om V-flertallet blot beslutter hvad der skal ske og vi andre bare drikker kaffe. Men sådan er det ikke.

Man kan selvfølgelig være uenig i politikken der føres, men den manglende forståelse for hvordan de politiske forhandlinger foregår og hvordan vi kommer frem til et beslutningsgrundlag, gør at konklusionerne bliver forkerte. Kommunalbestyrelsens sammensætning, og dermed flertallet, er sammensat af befolkningen, så i ordets bogstavligste forstand må det være dem utilfredsheden rettes mod, i Dansk Folkeparti synes vi tværtimod, at vi har en fantastisk befolkning her på Mors.

Der skrives at den manglende debat er et problem. Jeg er daglig i kontakt med morsingboer om både stort og småt. Rigtig mange af de sager vi behandler i Teknisk Udvalg er bundet op på dialog med frivillige foreninger, beboerforeninger, borgergrupper, erhvervsdrivende mm.

Hvor har kritikerne været i den offentlige debat siden sidste valg? Tja, jeg ved det ikke.

Kan kun opfordre til at fokusere på de mange ting der sker på Mors, på de mange ting der er skabt, fremfor på et ikke eksisterende problem.
Og jeg tror at Morsø Kommune, borgerne på Mors og ikke mindst vores erhvervsliv i det lange løb er bedst tjent med at Kommunalbestyrelsen finder varige og holdbare løsninger på de udfordringer der opstår, fremfor at vi skændes for åben skærm.

Så selvom der er V-flertal, har de politiske partier der ønsker det, mulighed for indflydelse, og det benytter vi os af i Dansk Folkeparti. Det kaldes samarbejde og det er vi en stor tilhænger af i DF. Vi ønsker at medvirke til beslutninger der er til gavn for morsingboerne.

Det kan godt være at andre partier har samme ønsker som DF, men til de rigtig mange politiske forhandlinger der pågår i en valgperiode står der altid øverst på vores forhandlingsblok at vi skal undgå forringelser på dagpasnings-, skole- og ældreområdet, at vi skal sikre det vi i DF kalder “Værdighed hele livet”, at udviklingstiltagene skal ske rundt omkring på hele Mors, at vi skal samarbejde med de frivillige foreninger og lokalbefolkningen om at finde de rigtige løsninger, at vi skal huske at udvise erhvervsvenlighed. Og at man skal huske at bruge sin sunde fornuft, også i politik.

Og Dansk Folkeparti vil da gerne opfordre til at de borgerlige partier på Mors, der reelt vil påtage sig et ansvar, indgår i et fælles valgteknisk samarbejde(valgforbund) til Kommunalvalget d. 16. november, for at undgå stemmespild på den borgerlige side.

Og lad mig lige slå fast at Dansk Folkeparti ønsker at bevare det borgerlige flertal på Mors. Der er rettet op på økonomien siden overtagelsen fra det socialdemokratiske styre.

Der føres en økonomisk politik der gør det muligt at opretholde velfærden, samtidig med at der er plads til den nødvendige udvikling af alle områder på Mors med nye tiltag, til gavn for os alle, således at Mors fremstår stærk og klar til de fremtidige udfordringer.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top