Hensynet til grundvandet vejede tungest i principiel byggesag

En landmand fra Mors har fået nej til at bruge forbrændingsaske og slagger som terrænregulering i forbindelse med et etableringen af en 1.300 kvadratmeter stor staldbygning på Bierkjær ved Bjergby.

Området, som staldbygningen skal bygges i, anvendes på nuværende tidspunkt til markbrug. Her falder terrænet med op til ca. 3 meter i vestlig retning, hvilket er årsagen til ønske om at terrænregulere.

Risiko for at grundvandet forurenes
Landmandens plan var anvende forbrændingsaske nederst og herefter forbrændingsslagge for til sidste at slutte med beton som gulv i bygningen.

Til arbejdet forventedes det, at der skulle bruges op til 3.600 tons aske og slagger. Og selvom der på papiret er tale om en fornuftig nyttiggørelse, vejer hensynet til drikkevandet tungere, fordi asken og slaggeren er i kategori 3 – det betyder, at der findes et højt indhold af forurenende stoffer, som risikerer at blive udvasket og nedsive til grundvandet.

Principiel afgørelse
Hele ejendommen ligger nemlig i et såkaldt OSD-område (Område med Særlig Drikkevandsinteresser) og samtidig er byggefeltet delvist omfattet af et indsatsområde for grundvand.

Dermed har man i udvalget teknik og miljø i Morsø Kommune truffet en principiel afgørelse.

– Næste gang, der indkommer en tilsvarende ansøgning om brug af slagger og aske til bundsikring af en ejendom beliggende i en grundvandszone, vil vores forvaltning give et administrativt afslag. Og tilsvarende en tilladelse, hvis ejendommen ligger uden for Osd-områderne, siger Meiner Nørgaard (DF) til Nordjyske.

Landmanden er i stedet velkommen til at terrænregulering med uforurenet materialer som fx. sand, grus, nedknust byggematerialer, osv.

 

Forfatter

Related posts

Top