Læserbrev: Venstre flertal – en fordel?

Læserbrev af
Thomas Jensen, Formand for De Konservative på Mors.

Selv om borgmesteren ynder at fortælle, at Venstre samarbejder bredt og ikke udnytter Venstres magt position i Morsø Kommune. Og selv om både Henrik Jensen og Klaus Hvidtfeldt Larsen klapper sig selv på skulderen og kommer med lange forklaringer, så har Venstre dominans i kommunalbestyrelsen. Et flertal er et flertal. Det mener jeg ikke, er godt for demokratiet.

Det kan godt være, at Venstre selv syntes, at de gør sig umage for at samarbejde og lytte til andre partier. Jeg mener, at det lyder noget hult, når Venstre selv skriver, at venstregruppen har mange gode og lange diskussioner, hvor sager og holdninger vendes og drejes – oftest findes en fælles løsning. Altså en venstreløsning.

Netop den enighed, som kommer til udtryk i den nuværende kommunalbestyrelse, kunne måske skyldes venstredominans, og at Venstre har ordnet sagerne, inden de andre partier bliver inddraget. Man kan næsten få den mistanke, at de andre partier har opgivet at komme til orde. Jeg ved det ikke, men der er blevet besynderlig stille.

At Venstre er sikret et flertal på forhånd, gør det forholdsvis nemt for borgmesteren at sidde ved bordenden. Meget praktisk for borgmesteren i forhold til at lede kommunen, men på minussiden giver den manglende debat fra flest mulige vinkler en risiko for tabte visioner og ideer.

De konservative går til næste kommunalvalg med et ønske om at få brudt venstres flertal. Ikke for at vælte en borgerlig ledet kommune, men for at få mere mangfoldighed i kommunalbestyrelsen. Dette vil sikre, at forskelligheden i form af flere politiske partiers holdninger vil komme på dagsorden, som jo er hele fundamentet for en ordentlig demokratisk ledet kommune.

Vi tror på, at vi politisk kan være med til at skabe en bedre kommune, der sikrer tryghed og muligheder for alle. En kommune, der tager sig af de svageste i vores samfund, hvor hjerte og sund fornuft følges ad. At Mors er øen, hvor vi værner om vores institutioner, dyrker vores rige natur- kulturarv og er åbne for omverdenens fremskridt. Et sted, hvor den grønne dagsorden er højt prioriteret og som kommer til udtryk i handling. Det fortjener Morsingboerne!

Forfatter

Related posts

Top